Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
CHORUS:
Masquerade!
Paper faces on parade
Masquerade!
Hide your face so the world will never find you
Masquerade!
Every face a different shade
Masquerade!
Look around - there's another mask behind you
Masquerade!
Buring glances, turning heads
Masquerade!
Stop and stare at the sea of smiles around you
Masquerade!
Grinnning yellows, Spinning reds
Masquerade!
Take your fill - let the spectacle astound you
Sbor:
Maškaráda!
Přehlídka papírových tváří
Maškaráda!
Skryj svou tvář tak, že tě svět nikdy nenajde
Maškaráda!
Každá tvář jiný odstín
Maškaráda!
Rozhlédni se - další maska je za tebou
Maškaráda!
Planoucí pohledy, točící se hlavy
Maškaráda!
Zastav se a zírej na to moře úsměvů okolo
Maškaráda!
Šklebící se žluté, točící se červené
Maškaráda!
Syťte se - ať vás ta podívaná ohromí
PHANTOM:
Why so silent, good Messieurs?
Did you think that I had left you for good?
Have you missed me, good Messieurs?
I have written you an opera
Here, I bring the finished score.
Don Juan Triumphant!
Fondest greetings to you all
A few instructions just before rehearsal starts
Carlotta must be taught to act
Not her normal trick of strutting round the stage
Our Don Juan must lose some weight
It's not healthy in a man of Piangi's age
And my managers must learn
That their place is in an office
Not the arts
As for our star, Miss Christine Daae...
Fantom:
Proč tak tiché, dobří páové?
To jste si mysleli, že jsem odešel nadobro?
Zapomněli jste na mě, dobří pánové?
Napsal jsem vám operu
Tady, nesu hotovou partituru.
Don Juan Triumfující!
Nejlaskavější pozdravy vám všem
Několik instrukcí než zkoušky začnou
Carlotta se musí naučit hrát
Ne její obvyké naparování na jevišti
Náš Don Juan musí zhubnout
Není to zdravé pro muže v Piangiho letech
A mí ředitelé se musí naučit
že jejich místo je v kanceláři
Ne v umění
Co se týče naší hvězdy, slečny Christine Daaé...
No doubt she'll do her best
It's true, her voice is good
She knows, though
Should she wish to excell
She has much still to learn
If pride will let her return to me, her teacher
Her teacher...
Bezpochyby bude dělat, co bude moct
To je pravda, její hlas je dobrý
Ona to ví, ale
Pokud chce být skutečně skvělá
Má se ještě co učit
Když jí pýcha dovolí vrátit se ke mně, svému učiteli
Svému učiteli...
Your chains are still mine
(spoken)
You belong to me!
Tvé řetězy jsou stále moje
(říká)
Patříš mi!

Text přidala Afariz

Video přidala Afariz

Překlad přidala Afariz

Je zde něco špatně?
Reklama

The Phantom of the Opera

Reklama

Andrew Lloyd Webber texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.