Kecárna Playlisty
Reklama

Why Does She Love Me? - text, překlad

playlist Playlist
RAOUL: (spoken)
One more.
Raoul: (říká)
Ještě jednu.
BARMAN: (spoken)
Ah Buddy, don't you think you've had enough?
It's practically morning already.
Barman: (říká)
Hele kámo, nemyslíš, že už jsi měl dost?
Už je skoro ráno.
RAOUL: (spoken)
One more I said!
Raoul: (říká)
Ještě jednu jsem řekl!
BARMAN: (spoken)
Alright, alright.
My shift is over anyway, so let's settle the bill okay?.
Jeez you're in a bad way ain't you?
The worst of the most end up here.
Here's the morning shift.
Maybe he'll know what to do with you.
Barman: (říká)
Dobrá, dobrá.
Moje směna navíc už končí, tak vyrovnejme účet, jo?
Bože, vy jste na tomm vážně špatně, že?
Ti nejhorší většinou skončí tady.
Tady je ranní směna.
Možná bude vědět co s tegou dělat.
RAOUL: (spoken)
Yes what to do with me.
That's the question isn't it?
That's always been the question.
Ever since the beginning.
(sung)
She looks for sympathy
I give her sorrow
She asks for honesty
I've none to borrow
She needs my tender kiss
She begs it of me
I give her ugliness
Why does she love me?
Raoul: (říká)
Ano, co se mnou.
To je ta otázka, že ano?
Vždycky to byla ta otázka.
Už od začátku.
(zpívá)
Ona hledá soucit
Já jí dávam zármutek
Ona žádá upřímnost
Já nemohu zajistit.
Ona potřebuje můj něžný polibek
Žádá ho ode mě
Já jí dávám ošklivost
Proč mě jen miluje?
She yearns for higher things
Things I can't give her
The rush the music brings
I can't deliver
And even when she sings
And soars above me
I try to clip her wings
Why does she love me?
Ona touží po velkých věcech
Věcech, které jí nemohu dát
Sílu, kterou přináší hudba
Já nemohu dodat
A i když zpívá
A vznáší se nade mnou
Já jí zkouším přistřihnout křídla
Proč mě jen miluje?
One more drink sir
That's what I need don't you think sir?
Leave the hurt behind.
(spoken)
Didn't you hear me?
Another drink!
(sung)
She wants the man I was
Husband and father
At least she thinks she does
She needn't bother.
Ještě jeden drink, pane
Toje to, co potřebuji, nemyslíte, pane?
Nechat bolest za sebou
(říká)
Neslyšel jste mě?
Další drink!
(zpívá)
Chce muže, jímž jsem byl
Manžela a otce
Alespoň si myslí, že ano
Nemusí se trápit
Beneath this mask I wear
There's nothing of me
Just horror, shame, dispair
Why does she love me?
Pod maskou, kterou nosím
Nic ze mě není
Jen hrůza, stud, beznaděj
Proč mě jen miluje?
How about you sir?
Tell me what am I to do sir
Leave the hurt behind.
Co vy, pane?
Řekněte mi, co mám dělat, pane
Nechat bolest za sebou
MEG:
Morning Bernie
Coffee please
Hurry up before I freeze
I'll just take it black
(spoken)
Mother said I'd find you here.
Meg:
Ahoj Bernie
Kafe prosím
Pospěš si, než zmrznu
Dám si černé
(říká)
Matka říkala, že bych vás tu našla
RAOUL: (spoken)
Miss Giry.
Raoul: (říká)
Slečno Giry
MEG: (spoken)
Do you know where you are?
Meg: (říká)
Víte, kde jste?
RAOUL: (spoken)
Hell, I imagine.
Raoul: (říká)
V pekle, řekl bych
MEG: (spoken)
Around here, they call it Suicide Hall.
Its where people end up
when they don't know where else to go.
The hopeless, the desperate.
It's a good place to step off the side of a pier and quietly vanish.
Meg: (říká)
Tady tomu říkají Sál sebevrahů
Tady lidé končí
Když neví, kam jinam jít
Zoufalci, beznadějné případy
Je to dobré místo pro skok z mola
a tiše zmizet
RAOUL: (spoken)
You seem to be a regular?
Raoul: (říká)
Zdá se, že sem chodíte pravidelně
MEG: (spoken)
Me? I come here to swim.
(sung)
This town is coarse and cold and mean
It's hard to keep your conscience clean.
Faceless in the crowd
Anythings allowed.
And so I come at dawn each day
Come to wash it all away
Sink into the sea
Blue and cool and kind
Let it set me free
Let the past unwind
Leave the hurt behind
(spoken)
You should never of come to America.
It's not a place for people like you and Christine.
It's too easy to forget who you are and where you belong. That's why mother says you must leave here.
Now.
Take your wife and the boy and go.
Meg: (říká)
Já? Chodím si sem zaplavat
(zpívá)
Tohle město je drsné a studené a zlé
Je těžké udržet si čité svědomí
Anonymní v davu
Vše je povoleno
A tak chodím každý den sem dolů
Chodím to sem všechno smýt
Potopit se do moře
Modrého a chladného a milého
Nechat ho mě osvobodit
Nechat minulost odpočívat
Nechat bolest za sebou
(říká)
Nikdy jste do Ameriky neměli přijít
Není to místo pro lidi jako vy a Christine
Je příliš snadné zapomenout kdo jste a kam patříte
To proto matka říkala, že odsud musíte odejít
Hned.
Vezměte svou ženu a chlapce a běžte
RAOUL: (spoken)
Leave? But what about tonight?
The concert, the money.
Am I to just run away?
From him?
Raoul: (říká)
Odejít? Ale co večer?
Koncert, peníze
To mám utéct?
Před ním?
MEG: (spoken)
When the sun rises tomorrow we can all start again.
Clean.
(sung)
Sail across the sea
Put us out of mind
Close your eyes and flee
Let yourself stay blind
Leave this place behind
Meg: (říká)
Až zítra ráno vyjde slunce, můžeme všichni začít znovu
Čistí.
(zpívá)
Přeplujte moře
Zapomeňte na nás
Zavřete oči a uprchněte
Zůstaňte slepí
Nechte tohle místo za sebou

Text přidala Afariz

Video přidala Afariz

Překlad přidala Afariz

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Love Never Dies

Reklama

Andrew Lloyd Webber texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.