Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

This Jesus Must Die - text, překlad

playlist

Priest 1:
Good Caiaphas, the council waits for you
The Pharisees and priests are here for you

Caiaphas:
Ah gentlemen, you know why we are here
We've not much time, and quite a problem here

Mob:
Hosanna! Superstar!
Hosanna! Superstar!
Hosanna! Superstar!
Hosanna! Superstar!

Annas:
Listen to that howling mob of blockheads in the street!
A trick or two with lepers, and the whole town's on its feet

All:
He is dangerous!

Mob:
Jesus Christ Superstar!

All:
He is dangerous!

Mob:
Tell us that you're who they say you are

Priest 2:
The man is in town right now to whip up some support

Priest 3:
A rabble rousing mission that I think we must abort

All:
He is dangerous!

Mob:
Jesus Christ Superstar!

All:
He is dangerous!

Priest 2:
Look Caiaphas, they're right outside our yard

Priset 3:
Quick Caiaphas, go call the Roman guard

Caiaphas:
No, wait!
We need a more permanent solution to our problem

Annas:
What then to do about Jesus of Nazareth?
Miracle wonderman, hero of fools

Priest 3:
No riots, no army, no fighting, no slogans

Caiaphas:
One thing I'll say for him -- Jesus is cool

Annas:
We dare not leave him to his own devices
His half-witted fans will get out of control

Priests:
But how can we stop him?
His glamour increases
By leaps every moment; he's top of the poll.

Caiaphas:
I see bad things arising
The crowd crown him king; which the Romans would ban
I see blood and destruction
Our elimination because of one man
Blood and destruction because of one man

All:
Because, because, because of one man

Caiaphas:
Our elimination because of one man

All:
Because, because, because of one
'cause of one, 'cause of one man

Priest 3:
What then to do about this Jesus-mania?

Annas:
Now how to we deal with a carpenter king?

Priests:
Where do we start with a man who is bigger
Than John was when John did his baptism thing?

Caiaphas:
Fools, you have no perception!
The stake we are gambling are frighteningly high!
We must crush him completely,
So like John before him, this Jesus must die
For the sake of the nation, this Jesus must die

All:
Must die, must die, this Jesus must die

Caiaphas:
So like John before him, this Jesus must die.

All:
Must die, must die,
this Jesus must, Jesus must, Jesus must die!

Text přidala Afariz

Video přidala Afariz

Kněz 1:
Dobrý Kaiafáši, rada na tebe čeká
Farizeové a knězi jsou tady pro tebe

Kaiafáš:
Ach pánové, výte, proč jste tady
Nemáme moc času p přitom takový problém

Dav:
Hosana! Superstar!
Hosana! Superstar!
Hosana! Superstar!
Hosana! Superstar!

Annáš:
Poslouchej ten vyjící dav tupců na ulici!
Trik nebo dva s malomocnými a celé město je na nohou

Všichni:
On je nebezpečný!

Dav:
Jesus Christ Superstar!

Všichni:
On je nebezpečný!

Dav:
Řekni nám, že jsi ten, kdo tvrdíš, že jsi

Kněz 2:
Ten muž je ve městě, aby získal nějakou podporu

Kněz 3:
Chátru strhující výprava, myslím, že musíme zasáhnout

Všichni:
On je nebezpečný!

Dav:
Jesus Christ Superstar!

Všichni:
On je nebezpečný!

Kněz 2:
Dívej Kaiafáši, jsou hned za naším dvorem

Kněz 3:
Rychle Kaiafáši, jdi a přivolej římskou stráž

Kaiafáš:
Ne, čekejte!
Náš problém potřebuje trvalejší řešení

Annáš:
Co tedy dělat s Ježíšem Nazaretským?
Původcem zázraků, hrdinou bláznů

Kněz 3:
Bez výtržností, bez armády, bez bojů, bez hesel

Kaiafáš:
Jednu věc musím říct -- Ježíš je cool

Annáš:
Nesmíme ho nechat mezi svými
Jeho hloupí fanoušci se dostanou mimo kontrolu

Knězi:
Ale jak ho zastavíme?
Jeho osobní kouzlo roste
Skáče každým okamžimem, je stále oblíbennější

Kaiafáš:
Vidím, jak se blíží špatné věci
Dav ho korunuje, co by Římané zakázali
Vidím krev a zkázu
Naše odstranění kvůli jednomu muži
Krev a zkázu kvůli jednomu muži

Všichni:
Kvůli, kvůli, kvůli jednomu muži

Kaiafáš:
Naše odstranění kvůli jednomu muži

Všichni:
Kvůli, kvůli, kvůli jednomu muži
Kvůli, kvůli jednomu muži

Kněz 3:
Jo tedy s tou Ježíšománií?

Annáš:
Jak se vyrovnat s tím králem-tesařem?

Knězi:
Kde začneme s člověkem, který je větší
Než Jan, když ještě křtil?

Kaiafáš:
Blázni, vy vůbec netušíte!
Náš vklad je děsivě vysoký
Musíme ho rozdrtit úplně
Takže tak, jako Jan předtím, teď Ježíš musí zemřít
Kvůli národu, ten Ježíš musí zemřít

Všichni:
Musí zemřít, musí zemřít, ten Ježíš musí zemřít

Kaiafáš:
Takže tak, jako Jan předtím, teď Ježíš musí zemřít

Všichni:
Musí zemřít, musí zemřít
ten Ježíš musí, Ježíš musí, Ježíš musí
zemřít!

Překlad přidala Afariz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.