Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

CHRISTINE:
Think of me, think of me fondly,
when we've said goodbye.
Remember me once in a while -
please promise me you'll try.
When you find that, once again, you long
to take your heart back and be free -
if you ever find a moment,
spare a thought for me
Christine:
Mysli na mne, mysli na mne s něhou,
až si dáme sbohem.
Vzpomeň si ne mne tu a tam,
prosím slib mi, že se pokusíš.
Až se ti bude zdát, že opět toužíš
vzít si své srdce zpět a být volný,
najdeš-li někdy chvíli,
věnuj mi vzpomínku.
We never said our love was evergreen,
or as unchanging as the sea -
but if you can still remember
stop and think of me . . .
Neříkali jsme, že naše láska neuvadne,
že bude neměnná, jak moře.
Však můžeš-li se přece jen upamatovat,
zastav se a mysli na mne.
Think of all the things
we've shared and seen -
don't think about the things
which might have been . . .
Připomeň si vše,
co jsme sdíleli a viděli,
nemysli na to,
jaké to mohlo být.
Think of me, think of me waking,
silent and resigned.
Imagine me, trying too hard
to put you from my mind.
Recall those days
look back on all those times,
think of the things we'll never do -
there will never be a day,
when I won't think of you . . .
Mysli na mne, mysli na to, jak bdím
v tichosti a odevzdání.
Představ si, jak se tě usilovně
snažím dostat z mysli.
Upamatuj se na ty dny,
pohlédni zpět na ony časy,
pomysli na všechno, co spolu už nikdy neprožijeme.
Nebude jediného dne,
kdy bych na tebe nemyslela.
RAOUL:
Can it be? Can it be Christine?
Brava!
Long ago, it seems so long ago
How young and innocent we were...
She may not remember me,
but I remember her...
Raoul:
Je to možné? Není to Christine?
Brava!
Jako by to bylo už tak dávno,
byli jsme mladí a nevinní.
Možná si na mě nepamatuje,
já si však pamatuji na ni.
CHRISTINE
Flowers fade,
The fruits of summer fade,
They have decisions, so do we
but please promise me, that sometimes
you will think of me!
Christine:
Květiny uvadnou,
plody léta zetlí,
mají svůj čas, tak jako my,
však slib mi, že někdy
pomyslíš na mne!

Text přidala Ajaja

Text opravila Afariz

Video přidala Ajaja

Překlad přidala marta310

Překlad opravila Afariz

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Phantom of the Opera

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.