Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

PHANTOM'S VOICE
Insolent boy!
This slave of fashion
basking in your
glory!
Fantomův hlas:
Drzý kluk!
Ten otrok pozlátka
na výsluní tvé
slávy!
Ignorant fool!
This brave young suitor,
sharing in my
triumph!
Hloupý blázen,
ten neohrožený, mladý nápadník
sdílející můj
triumf!
CHRISTINE
Angel! I hear you!
Speak - I listen . . .
stay by my side,
guide me!
Christine:
Anděli! Slyším tě!
Mluv - Poslouchám...
stůj při mně,
veď mě!
Angel, my soul was weak -
forgive me . . .
Enter at last,
Master!
Anděli, má duše byla slabá,
odpusť mi...
Vejdi konečně,
Mistře!
PHANTOM'S VOICE
Flattering child,
you shall know me,
see why in shadow
I hide!
Fantomův hlas:
Lichotící dítě,
však mne poznáš,
uvidíš, proč se skrývám
ve stínu.
Look at your face
in the mirror -
I am there
inside!
Pohleď do zrcadla
na svou tvář -
Jsem tam
uvnitř!
CHRISTINE
Angel of Music!
Guide and guardian!
Grant to me your
glory.
Christine:
Anděli hudby!
Průvodce a ochránce!
Obdař mě svou
slávou.
Angel of Music!
Hide no longer!
Come to me, strange
angel...
Anděli hudby!
Přestaň se skrývat!
Přijď ke mně, zvláštní
anděli...
PHANTOM'S VOICE
I am your Angel of Music ...
Come to me Angel of Music ...
Fantomův hlas:
Já jsem tvůj Anděl hudby...
Přijď ke mně Anděli hudby...
RAOUL:
Whose is that voice?
Who is that in there?
Raoul:
Čí je to hlas?
Kdo je to tam?
PHANTOM'S VOICE:
I am you Angel of Music!
Fantomův hlas:
Já jsem tvůj Anděl hudby!
RAOUL:
Christine!
Christine!
Raoul:
Christine!
Christine!
PHANTOM'S VOICE:
Come to me Angel of Music!
Fantomův hlas:
Přijď ke mně Anděli hudby!

Text přidala Ajaja

Text opravila Afariz

Video přidala Afariz

Překlad přidala marta310

Překlad opravila Afariz

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Phantom of the Opera

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.