Kecárna Playlisty
Reklama

Phantom Confronts Christine - text, překlad

playlist Playlist
CHRISTINE: (spoken)
Gustave! It's alright, it's me!
Gustave. Please, take him away.
I'm so sorry, please forgive him.
He meant no harm.
Gustave! To je v pořádku, to jsem já!
Gustave. Prosím, odveď ho pryč.
Tolik se omlouvám, prosím, odpusť mu.
Nechtěl ti ublížit.
PHANTOM: (sung)
How could you think I wouldn't guess?
Jak sis mohla myslet, že na to nepřijdu?
CHRISTINE: (spoken)
What do you mean?
Co tím myslíš?
PHANTOM: (sung)
How could you think I wouldn't know?
Jak sis mohla myslet, že to nevím?
CHRISTINE: (spoken)
Oh no...
Ale ne...
PHANTOM: (sung)
Do you have something to confess?
Nechceš se mi k něčemu přiznat?
CHRISTINE (spoken)
Please don't make me!
Prosím, nenuť mě.
PHANTOM: (sung)
I want the truth right now if so!
Chci, abys mi řekla pravdu, pokud tomu tak je, hned teď!
CHRISTINE:
Once upon another time,
you went off and left me alone
But that's not all you did.
You left me with a son.
Jednou v jiném čase
Jsi odešel a nechal mě samotnou
Ale to není vše, cos udělal.
Nechal jsi mě se synem.
Ever since that other time,
I wish how I wish you'd have known
I kept the secret hid,
the secret my marriage forbid
What else could I have done?
Od toho jiného času
Od té doby si přeji, jak jsem si přála, aby ses to dozvěděl
Držela jsem to v tajnosti
To tajemství mé manželství ničilo
Co jiného jsem mohla dělat?
Just love Jen milovat
PHANTOM:
A son...
Syn...
CHRISTINE:
Just live
Jen žít
PHANTOM:
My son...
Můj syn...
CHRISTINE:
Just give what I can give,
and take what little I deserve
Jen dávat, co jsem mohla
A brát to málo, co jsem si zasloužila
PHANTOM: (spoken)
My own flesh and blood
and even he recoils in horror from me.
Just like his mother.
Mé vlastní tělo a krev
A přece ode mne prchá v hrůze
Přesně jak jeho matka
CHRISTINE:
Forgive me,
I beg you,
if you can
Odpusť mi
Prosím tě
Jestli můžeš
I've brought you nothing but woe
Tomorrow night, I'll sing with all my heart
Sing for you again!
(spoken)
Then we'll go.
Nepřinesla jsem ti nic, než žal
Zítra večer budu zpívat celým svým srdcem
Zpívat pro tebe znovu
(říká)
Pak odejdeme.
PHANTOM:
From out of ugliness, such light
From out of darkness, such a flame
In him my wrongness is made right
And yet he loathes me just the same
Z ošlivosti takové světlo
Z temnoty takový plamen
V něm se má špatnost stává správnou
A přesto, že mě nenávidí stejně
So let him shun me in disgust
Let him flee this cursed face
If I must hide from him I must
Yet shall he be my saving grace
Nech ho se mi vyhýbat v odporu
Nech ho utéct před touto prokletou tváří
Jestli se před ním musím, budu
I tak on bude mou spásou
For Christine, my Christine
If it's true I've no reason to live
Then Christine, then a boy shall have all I can give
Ah Christine
All I create on this earth
All that I'll never be worth
All shall be his!
Pro Christine, mou Christine
Jestli je to pravda, mám důvod k životu
Pak, Christine, pak ten chlapec bude mít vše, co mohu dát
Ach, Christine
Vše, co jsem vytvořil na tomto světě
Vše, co za něco stojí
Vše bude jeho!
MADAME GIRY:
Ten long years and he casts us aside
Ten whole years, this is how we're repaid
Ten dark years of toil and tears
And now what we've worked for will go to that child!
Deset dlouhých let a takhe nás odhodí
Deset celých let, a takhle se odvděčuje
Deset temných let dřiny a slz
A teď vše, na čem jsme pracovaly, dostane to dítě
All our hopes were at last in our grasp
All the dreams and the plans that we laid
Everything is vanishing
And we get discarded, rejected, reviled
Všechny naše naděje byly na dosah
Všechny naše sny a plány, které jsme si stanovily
Všechno mizí
A my jsme odhozeny, odmítnuty, hanobeny
All of the bonds in between is now torn
All of the love that we gave him forsworn
All would be ours if that bastard had never been born!
Všechna pouta mezi námi jsou zpřetrhána
Všechnu lásku, kterou jsme mu přísahaly
Všechno by bylo naše, kdyby se ten bastard nikdy nenarodil!

Text přidala Afariz

Video přidala Afariz

Překlad přidala Afariz

Překlad opravila kristalia

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Love Never Dies

Reklama

Andrew Lloyd Webber texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.