Playlisty Kecárna
Reklama

On This Night Of A Thousand Stars - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

(Che:)
Now Eva Peron had every disadvantage
You need if you're gonna succeed
No money, no cash
No father, no bright lights
There was nowhere she'd been
At the age of fifteen
Che:
Teď má Eva Peron všechny nevýhody
Které potřebujete, pokud se chystáte uspět
Žádné peníze, žádnou hotovost
Žádného otce, žádná jasná světla
Neníí tu žádné místo kde by mohla být
Ve věku patnácti let
As this tango singer found out
Agustin Magaldi
Who has the distinction of being the first
Man to be of use to Eva Duarte
Jak tento zpěvák tanga zjistil
Augustin Magaldi
Který měl všechnu slávu aby byl ten první muž
k využití Evy Duarte
(Magaldi:)
On this night of a thousand stars
Let me take you to heaven's door
Where the music of love's guitars
Plays for evermore
Magaldi:
V tuto noc tísíce hvězd
Nech mě vzít tě k nebeským dveřím
Kde hudba lásky kytar
Hraje na věky věků
In the glow of those twinkling lights
We shall love through eternity
On this night in a million nights
Fly away with me
V záři těchto blikajících světel
Bychom se měli milovat celou věčnost
V tuto noc v milionu nocí
Leť pryč se mnou
I never dreamed that a kiss could be as sweet as this
But now I know that it can
I used to wander alone without a love of my own
I was a desperate man
But all my grief disappeared and all the sorrow I'd feared
Wasn't there anymore
On that magical day when you first came my way
Mi amor
Nikdy jsem nesnil, že by polibek mohl být sladký jako tento
Ale teď vím, že může
Bloudíval jsem sám bez lásky sám
Byl jsem zoufalý muž
Ale všechen můj žal zmizel i utrpení, kterého bych se bál
Už tu více nebyl
V ten kouzelný den,kdy jsi prvně vstoupila do mé cesty
Mi amor
On this night
On this night
On this night of a thousand stars
Let me take you to heaven's door
Where the music of love's guitars
Plays for evermore
V tuto noc
V tuto no
V tuto noc tísíců hvězd
Nech mě vzít tě k nebeským dveřím
Kde muzika kytar lásky
Hraje na věky věků

Text přidala CathWitt

Video přidala CathWitt

Překlad přidala CathWitt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Evita

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.