Kecárna Playlisty
Reklama

Mother, Did You Watch? - text, překlad

playlist Playlist
MEG:
Mother did you watch?
Everything is sold
Mother can't you tell
The new routine, it went so well
Meg:
Matko, dívala ses?
Vše je hotovo
Matko neříkej
To nové vystoupení, šlo to tak dobře
I was worried just a touch
That it might have been too much
Just a bit, well, rather free
Bála jsem se jen trochu
Že by to mohlo být příliš
Jen trochu, no, spíš úplně
But just listen to the crowd
Why they've never been so loud
Screaming only for me.
Ale jen si poslechni ten dav
Proč nikdy nebyl tak hlasitý
Křičící jen pro mě
MADAME GIRY: (spoken)
Meg-
Madame Giry. (říká)
Meg-
MEG: (sung)
And the Master must have heard
Every note and every word
Mother, tell me, did he see?
Meg: (zpívá)
A mistr musel slyšet
Každou notu a každé slovo
Matko, řeni, viděl to?
MADAME GIRY: (spoken)
Meg, stop it-
Madame Giry: (říká)
Meg, zastav-
MEG: (sung)
Even he will now concede
I'm the only one he'll need.
(spoken)
Mother what's wrong?
Meg: (zpívá)
Teď už dokonce bude muset přiznat
Že jsem to jediné, co potřebuje
(říká)
Matko, co se děje?
MADAME GIRY: (sung)
Meg, sweet fool, you did all that you could
Charming, bright and yet still not enough
Madame Giry: (zpívá)
Meg, sladký, blázínku, udělala jsi vše, co jsi mohla
Okouzlující, bystrá a přece to nebylo dost
MEG: (spoken)
What? What do you mean?
Meg: (říká)
Co? Co tím myslíš?
MADAME GIRY: (sung)
How you danced
They're all entranced
Yes
All but the one whose entrancement we sought
Madame Giry: (zpívá)
Jak jsi tančila
Všichni byli v tranzu
Ano
Ale ten, jehož okouzlení jsme žádali
MEG: (spoken)
He wasn't there?
Meg: (říká)
On tam nebyl?
MADAME GIRY: (sung)
Where poor girl, do you think that he was?
Yes, that's right, in with her all along
Madame Giry: (zpívá)
Kde si, chudinko, myslíš, že byl?
Ano, přesně tak, celou dobu s ní
MEG: (spoken)
With Christine?
Meg: (říká)
S Christine?
MADAME GIRY: (sung)
Dreaming of their child,
Their love
Too smitten to give you one moment of thought-
Madame Giry: (zpívá)
Snili o svém dítěti
Své lásce
Příliš zamilovaný, než aby na tebe jen pomyslel-
MEG: (spoken)
But you said-
Meg: (říká)
Ale říkala ji-
MADAME GIRY: (sung)
All that you gave him, it's all been a waste-
Madame Giry: (zpívá)
Vše, co jsi mu dala, bylo jen plýtvání
MEG: (spoken)
You're wrong!
Meg: (říká)
Pleteš se!
MADAME GIRY: (sung)
All that you've done it has all been erased
Madame Giry: (zpívá)
Vše, co ji udělala, bylo vymazáno
MEG: (spoken)
Don't say that!
Meg: (říká)
Už mlč!
MADAME GIRY: (sung)
Now he has them,
As for us,
We have both been replaced
Madame Giry: (zpívá)
Teď má je
Co se týče nás
Obě jsme byly nahrazeny
MEG: (cry)
No!
Meg: (křičí)
Ne!

Text přidala Afariz

Text opravila Afariz

Překlad přidala Afariz

Je zde něco špatně?
Reklama

Love Never Dies

Reklama

Andrew Lloyd Webber texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.