Kecárna Playlisty
Reklama

Look With Your Heart - text, překlad

playlist Playlist
CHRISTINE:
Love's a curious thing
It often comes disguised
Look at love the wrong way
It goes un-recognized
Christine:
Láska je zvláštní věc
Často přichází v převleku
Díveje se na ni špatným způsobem
Vůstane nepoznaná
So look with your heart
And not with your eyes
A heart understands
A heart never lies
Tak se dívej srdcem
A ne očima
Srdce rozumí
Srdce nikdy nelže
Believe what it feels
And trust what it shows
Look with your heart
The heart always knows
Věř tomu, co cítí
Věř tomu, co ti ukazuje
Dívej se srdcem
Srdce vždy ví
Love is not always beautiful
Not at the start
Láska není vždy krásná
Ne na začátku
So open your arms
And close your eyes tight
Look with your heart
And when it finds love
Your heart will be right
Tak otevř náruč
A pevně zavři oči
Dívej se srdcem
A když najdeš lásku
Tvé srdce bude mít pravdu
Learn from someone who knows
Make sure you don't forget
Love you misunderstand
Is love that you'll regret
Uč se od někoho, kdo ví
Ujisti se, že nezapomeneš
Že láska, ve které se spleteš
Bude láska, které budeš litovat
GUSTAVE: (spoken)
Mother
(sung)
Look with your heart
And not with your eyes
The heart can't be fooled
The heart is too wise
Gustave: (říká)
Matko
(zpívá)
Dívej se srdcem
A ne očima
Srdce nelze oklamat
Srdce je příliš moudré
Forget what you think Zapoměň, co myslíš
CHRISTINE:
Ignore what you hear
Christine:
Nedbej, co slyšíš
BOTH:
Look with your heart
It always sees clear
Oba:
Dívej se srdcem
To vždy vidí jasně
GUSTAVE:
Love is not always beautiful
Gustave:
Láska není vždy krásná
CHRISTINE:
Not at the start
Christine:
Ne na začátku
But open your arms
And close your eyes tight
Look with your heart
And when it finds love
Your heart will be right
Ale rozevři náruč
A pevně zavři oči
Dívej se srdcem
A když najdeš lásku
Tvé srdce bude mít pravdu

Text přidala Afariz

Video přidala Afariz

Překlad přidala Afariz

Je zde něco špatně?
Reklama

Love Never Dies

Reklama

Andrew Lloyd Webber texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.