Kecárna Playlisty
Reklama

Heaven by the Sea (Reprise) - text, překlad

playlist Playlist
ALL:
It's the last day of the season
And there ain't a single cloud
What a day to leave the city on a spree
Away from all the hustle and the bustle and the crowd
On a little slice of heaven by the sea
Všichni:
Je poslední den sezóny
A není jediný mráček
Jaký den k opuštění města kvůli řádění
Pryč od všeho ruchu a shonu a davu
Na malý kousek nebe u moře
It's the last day of the season to indulge Je poslední den sezóny k dopřávání si
WOMAN:
Forget the factory and the scrum
Žena:
Zapomeňte na továrny a tahanice
ALL:
To be rested and relaxed and fancy free
Všichni:
Odpočinout si a uvolnit se a užít si zdarma
MAN:
One day more then back to work
Muž:
Ještě jeden den a pak zpět do práce
ALL:
To flee from all the bother and the hassle and the noise
Všichni:
Uniknout o všechny té otravy a potíží a hluku
MAN:
With your lady
Muž:
S vaší paní
WOMAN:
And your fella
Žena:
A kamarádem
COUPLE:
And your kids and your umbrella
Pár:
A dětmi a deštníkem
ALL:
On a little slice of heaven by the sea
Všichni:
Na malém kousku nebe u moře
The surf, the sand, the breeze, the food
The peace and calm, the restful mood
Amid the sea and spray
The city falls away
Příboj, písek, vánek, jídlo
Klid a mír, uklidňující nálada
Mezi mořem a tříští
A město mizí
The sun (the sun), the sea (the sea), the salty air
The miles (the miles) of beach (of beach) with room to spare,
Slunce (slunce), moře (moře), slaný vzduch
Míle (míle) pláže (pláže) s převlékacími kabinkami
MAN:
And the pretzels

Muž:
A preclíky
WOMAN:
And the custard
Žena:
A pudinky
MAN:
And the girls!
Muž:
A holky!
MAN:
The francs!
Muž:
Franky!
MAN:
The mustard!
Man:
Hořčice!
WOMAN:
And the tanning!
Žena:
A opalování!
WOMAN:
And the lotion!
Žena:
A pleťová voda
WOMAN:
And the pier
Žena:
A molo
MAN:
The beer
Muž:
Pivo
MAN:
The ocean
Muž:
Oceán
WOMAN:
And the oysters
Žena:
A ústřice
MAN:
And the pickles
Muž:
A kyselé okurky
MAN:
And the knockers
Muž:
A klepadla
MAN:
And the steamers
Muž:
A parníky
ALL:
It's a little slice of heaven by the sea
Všichni:
Je to malý kousek nebe u moře
What a treat to get away
From the frantic and the fray
All the cluster and the fuss
Jaká úleva uniknout
Od zběsilosti a sporů
Všeho toho shluku a povyku
To this placid little beach
Far beyond the city's reach
And it's only for us
Na klidnou malou pláž
Daleko z dosahu města
A je to jen pro nás
What a joy to convalesce
From the city's wild excess
And forget it all like thus
Jaká radost zotavit se
Z divokého přebytku města
A tkhle to zapomenout
On this sheltered little slice
Of a seaside paradise...
Na tomto cháněném malém kousku
PObřežního ráje
It's the last day of the season
So relax and have a beer
Hurry up, the summer's almost over...
Je poslední den sezóny
Tak se uvlonia dej si pivo
Pospěš si, léto už skoro končí...

Text přidala Afariz

Video přidala Afariz

Překlad přidala Afariz

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Love Never Dies

Reklama

Andrew Lloyd Webber texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.