Kecárna Playlisty
Reklama

Heaven by the Sea - text, překlad

playlist Playlist
WOMAN:
Hurry up!
Žena:
Pospěšte si!
MAN:
You won't believe it
Muž:
Tomu nebudete věřit
WOMAN:
Take a look what's over here
Žena:
Podívejte, co je to tam
MAN:
Who imagined just how big the place would be!
Muž:
Kdo by si představoval, že to místo bude tak velké!
ALL:
The man called Mr. Y, put it up in just a year!
It's a little slice of heaven by the sea!
Všichni:
A muž zvaný pan Y to postavil za pouhý rok!
Je to malý kousek nebe u moře!
WOMAN:
Look!
There's restaurants
Žena:
Koukejte!
Jsou tam restaurace
MAN:
A midway!
Muž:
Midway!
WOMAN:
And a gigantic concert hall
Žena:
A obrovská koncertní síň
PEOPLE:
And the biggest fun house ever seen
Lidé:
A největší dům zábavy, jaký kdo kdy viděl
MAN:
A volcano that erupts each day at three!
Muž:
Sopka vybuchující každý den ve tři!
MAN:
Wonders brought from 'round the world!
Muž:
Zázraky přivezené z celého světa!
PEOPLE:
The seasons just begun and mr. Y has got it all
Lidé:
Sezóna právě začala a pan Y to všechno má
WOMAN:
Crystal fountains
Žena:
Křišťálové fontány
MAN:
Grand pavilions
Muž:
Velké pavilony
PEOPLE:
Hell it must have cost him millions!
People:
Sakra, to ho muselo stát miliony!
ALL:
It's a little slice of heaven by the sea!
Všichni:
Je to malý kousek nebe u moře!
WOMAN:
Over here!
Žena:
Přímo tady!
ALL:
The sights, the sounds, the lights, the smells,
the water wheels, the carousels.
the gardens, and the maze!
the marble colonnades
Všichni:
Památky, zvuky, světla, pachy,
Vodní kola, kolotoče.
Zahrady, bludiště
Mramorové kolonády
The rides (the rides) the shows (the shows)
The games! The games of chance.
The rush (the rush) the whirl (the whirl)
The sheer, the sheer romance.
Jízdy (jízdy) show (show)
Hry! Hazardní hry.
Spěch (spěch) vír (vír)
Naprostá, naprostá romantika.
WOMAN:
And the rumors!
Žena:
A fámy!
MAN:
What about 'em?
Muž:
Co je s nimi?
PEOPLE:
Things so odd you dare and doubt them
Lidé:
Věci tak divné, že se jim postavíte a popíráre je
WOMAN:
Freaks and monsters!
Žena:
Blázni a nestvůry!
MAN:
Aberrations
Muž:
Poblouznění
PEOPLE:
With mechanical creations!
Lidé:
S mechanickými stvořeními!
WOMAN:
And the genius who designed it wears a mask!
Žena:
A génius, který to navrhnul nosí masku!
ALL:
A mask? A mask!
Všichni:
Masku? Masku!
MAN:
But what's behind it!
Muž:
Ale co je za ní!
ALL:
What's behind it? What's behind it?
What's behind it? What's behind it?
Všichni:
Co je za ní? Co je za ní?
Co je za ní? Co je za ní?

MAN:
Fancy Ballrooms!

Muž:
Přepychové taneční sály!
MAN:
Open Spaces!
Muž:
Otevřené prostory!
PEOPLE:
Shoot the shoots and steeple chases!
Lidé:
Střelnice a dostihy!
MAN:
A casino
Muž:
Kasino
WOMAN:
A museum!
Žena:
Muzeum:
MAN:
Look! A Roman Coliseum!
Muž:
Dívejte! Římské Koloseum!
WOMAN:
And a concert hall that's bigger than the Met!
Žena:
A koncertní hala, co je větší než Metropolitní!
ALL:
What's inside it? What's inside it?
What's inside it? What's inside it?
Všichni:
Co je uvnitř? Co je uvnitř?
Co je uvnitř? Co je uvnitř?

Text přidala Afariz

Video přidala Afariz

Překlad přidala Afariz

Překlad opravila Afariz

Je zde něco špatně?
Reklama

Love Never Dies

Reklama

Andrew Lloyd Webber texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.