Kecárna Playlisty
Reklama

Devil Take the Hindmost - text, překlad

playlist Playlist
RAOUL: (spoken)
Miss Giry!
I'm not afraid of him!
I've bested him before!
And if he ever had the courage
to meet me face to face,
man to man!
Raoul: (říká)
Slečno Giry!
Já se ho nebojím!
Porazil jsem ho předtím!
A kdyby někdy měl odvahu
potkat mě tváří v tvář,
muž proti muži!
No...no, it can't be! Ne... ne, to nemůže být!
PHANTOM: (sung)
Not afraid of me, you say?
Fantom: (zpívá)
Nebojíte se mě, říkate?
RAOUL: (spoken)
Stay back, or I'll kill you
I promise you!
Raoul: (říká)
Ustupte, nebo vás zabiju
To vám slibuji!
PHANTOM: (spoken)
Of course,
as you say you've beaten me before.
But that was a long time ago, Vicomte,
and we were playing a different game.
(sung)
Look at you,
Deep in debt
Stinking drunk
Pitiful
Shall we two
Make a bet
Devil take the hindmost
Fantom: (říká)
Samozřejmě
jak říkáte, porazil jste mě předtím
Ale to už je dávno, vikomte
a to jsme hráli jinou hru.
(zpívá)
Podívej se na sebe
Hluboko v dluzích
Stále opilý
Ubohý
My dva se můžeme
Vsadit
Ostatní vem čert
RAOUL:
Look at you
Foul as sin
Hideous
Horrible
Call the stakes
Deal me in
Devil take the hindmost
Raoul:
Podívej se na sebe
Hnusný jak hřích
Šeredný
Odporný
Sázku beru
Upřesněme to
Ostatní vem čert
PHANTOM:
Our Christine
shall choose tonight
Fatnom:
Naše Christine
si večer vybere
RAOUL:
Let her choose
Raoul:
Nechme ji vybrat
PHANTOM:
Is she yours
or mine?
Fantom:
Je vaše
nebo moje?
RAOUL:
Draw the line
Raoul:
Stanovme hranice
PHANTOM:
If she sings
you lose tonight
Fantom:
Když zazpívá
Prohrajete
RAOUL:
I won't lose
Raoul:
Neprohraju
PHANTOM:
You leave from here
Fantom:
Odejdete odtud
RAOUL:
Fine!
Raoul:
Fajn!
PHATNOM:
Disappear
Fantom:
Zmizíte
RAOUL:
Fine!
Raoul:
Fajn!
And if she won't?
If I win?
A když ne?
Když vyhraju?
PHANTOM:
All your debts
Wiped away
Fantom:
Všechny vaše dluhy
Zmizí
RAOUL:
Very well
Let's begin
Raoul:
Dobrá tedy
Začněme
BOTH:
Devil take the hindmost
Oba:
Ostatní vem čert
(simultaneously)
RAOUL:
You think you have the odds
You think you're in control
You think you've fixed the dice
Well I will gladly roll
I'll bet against the house
I'll even double down
(zároveň)
Raoul:
Myslíš si, že jsi zvláštní
Myslíš si, že to máš pod kontrolou
Myslíš si, že držíš kostky
Rád tě převálcuju
Vsadím i dům
Dokonce zdvojnásobím
and PHANTOM:
Our whole game
It's been changed
Every throw
Riskier
All the rules
rearranged
a Fantom:
Celá naše hra
Se změnila
Každý tah
Riskantnější
Všechna pravidla
Předělaná
PHANTOM:
Fate has re-designed most
Fantom:
Osud změnil nejvíc
RAOUL:
Fortune's on my side
(simultaneously)
I won her long ago!
I won her from you then
I'll wager even now
I'll win her back again
And when the game is done
Raoul:
Štěstí je na mé straně
(zároveň)
Vyhrál jsem ji už dávno
Vyhrál jsem ji už tehdy
Vsadím se dokonce i teď
Že ji vyhraju znovu
A když je sázka ujednána
and PHANTOM:
Cut the deck,
Let us play
Roll the die,
Once again
In the end
a Fantom:
Rozsekni to
Začněme hrát
Hoďme kostkou
Znovu
Nakonec
PHANTOM:
Either way!
Fantom:
Tak i tak!
BOTH:
Devil take the hindmost!
Oba:
Ostatní vem čert
Now Christine
shall choose at last
Is she yours
or mine?
Teď si Christine
konečně musí vybrat
Je vaše
nebo moje?
RAOUL:
We've a son
A bond secure
Raoul:
Máme syna
Bezpečné pouto
PHANTOM:
Are you sure?
Fantom:
Jste si jistý?
RAOUL:
What?
Raoul:
Co?
PHANTOM:
Are you so sure?
Fantom:
Vážně si jste jistý?
RAOUL:
What do you mean?
Raoul:
Co tím myslíte?
PHANTOM:
Such a child
Strange to see
Different
Musical
Fhantom:
Takové dítě
Zvláštní vidět
Odlišné
Hudební
RAOUL:
Huh?
Raoul:
He?
PHANTOM:
Is he more
you or me?
Which one do you find most?
Fantom:
Je víc
Vy nebo já?
Kterým z nás je nejvíc?
RAOUL:
You lie!
(simultaneously)
I call your bluff,
The game is on
And we will see
Who wins out
Once and for all
Raoul:
Lžeš!
(zároveň)
Prokoukl jsem tvůj blaf
Hra začíná
A uvidíme
Kdo zvítězí
Jednou provždy
and PHANTOM::
Deal the cards
Let them fall
Choose your hand
Try your best
He who wins
a Fantom:
Rozdej karty
Nech je padnout
Vyber si stranu
Zkus, co dokážeš
Kdo vyhraje
BOTH:
Wins it all!
Devil take the hindmost
Oba:
Vyhraje všechno!
Ostatní vem čert
(simultaneously)
RAOUL:
I call your bluff
The game is on
And we will see
Who wins out
Once and for all
(zároveň)
Raoul:
Prokoukl jsem tvůj blaf
Hra začíná
A uvidíme
Kdo zvítězí
Jednou provždy
and PHANTOM:
Deal the cards
Let them fall
Choose your hand
Try your best
He who wins
a Fantom:
Rozdej karty
Nech je padnout
Vyber si stranu
Zkus, co dokážeš
Kdo vyhraje
BOTH:
Wins it all!
Devil take the hindmost!
Oba:
Vyhraje všechno!
Ostatní vem čert!
PHANTOM: (half-sung)
She walks
you leave together.
Pockets full
debts paid
She sings
Fantom: (polozpívané)
Ona půjde
Odejdete spolu
Kapsy plné
Dluhy splacené
Ona zazpívá
you leave alone. Odejdeš sám
PAHNTOM: (sung)
Devil take the hindmost.
Fantom: (zpívá)
Ostatní vem čert
RAOUL: (spoken)
My god,
what have I done?
Look at me,
the concert's only hours away...
Raoul: (říká)
Můj Bože,
co jsem to udělal?
Podívej se na mě
Koncert začíná už za hodinu...

Text přidala Afariz

Video přidala Afariz

Překlad přidala Afariz

Je zde něco špatně?
Reklama

Love Never Dies

Reklama

Andrew Lloyd Webber texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.