Kecárna Playlisty
Reklama

Bathing Beauty - text, překlad

playlist Playlist
SQUELCH: (spoken)
Ladies and Gentlemen!
Mr. Y is pleased to present to you, his final surprise of the season!
Squelch: (říká)
Dámy a pánové!
Pan Y vám s potěšešním představuje závěrečné překvapení sezóny!
GANGLE: (spoken)
A command performance by Christine Daae, the most heavenly diva of this, or any, age!
Gangle: (říká)
Ohlášené představení Christiny Daaé, nejbožštější operní zpěvačky tohoto nebo jakéhokoli jiného věku!
FLECK: (spoken)
But first for those of you whose taste is a little more earth bound!
Fleck: (říká)
Ale nejdříve pro ty, jejichž vkus je trochu víc pozemský.
SQUELCH: (spoken)
The sweet heart of the mid way!

Squelch: (říká)
Miláčk midwaye!
GANGLE: (spoken)
The Ooh-La-La girl!
Gangle: (říká)
Ooh La La Dívka!
FLECK: (spoken)
The incomparable!
Fleck:
Jedinčná!
TRIO: (spoken)
MEG GIRY!!!
Trojice: (říká)
MEG GIRY!!!
MEG: (sung)
I took a little trip to Coney Island,
To get away from all the city sprawl,
I couldn't bare to choose
which bathing suit to use.
So goodness me I guess I brought 'em all!
Meg: (zpívá)
Udělal jsem si malý výlet na Coney Island
Abych utekla od rozrůstajícího se města
Vůbec jsem si nemohla vybrat
Jaké plavky si vzít
Tak jsem je, panebože, vzala všechny!
But when at last I got to Coney Island,
And found myself a spot upon the sand,
I noticed something strange,
there was no place to change
Ale když jsem konečně dorazila na Coney Island
A našla jsem si místo v písku
Všimla jsem si něčeho divného
Nebylo tam místo k převlečení
SHOWGIRLS:
Uh oh!
Herečky:
Uh oh!
MEG:
So I asked my friends to lend a hand.
Girls?
Meg:
Tak požádala přítelkyně o pomocnou ruku.
Děvčata?
SHOWGIRLS:
Ahhhh, ooooooh,
Bathing Beauty take a look at you!
Herečky:
Achhh, oooooch,
Krasavice v plavkách se na vás dívají!
Bathing Beauty on the beach,
Bathing Beauty say hello!
What a cutie?! What a peach?!
Bathing Beauty watch her go
Krasavice v plavkách na pláži
Krasavice v plavkách říkají ahoj!
Jaké čiperky, jaké kočky?!
Krasavice v plavkách, koukejte jak jdou
Hosing under her parasol
she is what you call a real spectacle,
Prim and proper with class and poise
She's got the boys apoplectical.
Pózuje pod slunečníkem
Ona je to, čemu se říká skutečná podívaná
Ostýchavá a řádná s třídou a držením těla
Ona způsobuje chlapcům mrtvici
Bathing beauty on the beach
see her practically glow
Wearing a smile and givin' Coney Island
A bathing beaut of the show!
Bathing beauty on the beach
Krasavice v plavkách na pláži
Je téměř vidět, jak září
Usmívá se a dává Coney Islandu
Krasavici v plavlách této show!
Krasavice v plavkách na pláži
MEG:
STRIPES!
Meg:
PROUŽKY!
SHOWGIRLS:
Ohhhhhh!
What a cutie?! What a peach?!
Herečky:
Achhhhh!
Jaká čiperka?! Jaká kočka?!
MEG:
SPOTS!
Meg:
PUNTÍKY!
SHOWGIRLS:
Ohhhhhh!
Bathing beauty
(laughing)
Bathing beauty
Ohhhh!
Herečky:
Achhhhh!
Krasavice v plavkách
(smějí se)
Krasavice v plavkách
Achhh!
MEG and SHOWGIRLS:
Checks? Checks! Checks? Checks! Checks?
CHECKS!
Meg a herečky:
Káry? Káry! Káry? Káry! Káry?
KÁRY!
MEG:
Oops!
Meg:
Oops!
SHOWGIRLS:
Bathing beauty on the beach
see her practically glow!
Taking in sun and send the boys a-runnin'
Rollin' in clover and gettin' tan all over
Wearing a smile and givin' Coney Island
A bathing beaut
Of the show!
Herečky:
Krasavice v plavkách na pláži
Je téměř vidět, jak září
Sedí na slunci a posílají chlapce běhat
Válí se v bavlnce a opalují se
Usmívají se a Coney Islandu
Krasavici v plavkách
Této show!
Bathing beauty say... Krasavice v plavkách říkají
MEG:
HELLO!
Meg:
AHOJ!
(applause) (potlesk)
GANGLE:
Lady and gentlemen
Meg Giry the Ooh La La Girl!
Gangle:
Dámy a pánové
Meg Giry, Ooh La La Dívka!
In just a few moments Christine Daae
the world's most celebrated song bird
will be making her American debut
here at Phantasma!
But first performing fits of fantastic muscular strengths
the Mighty Squelch
Již za okamžik Christina Daaé
Světově nejoslavovanější pěvkyně
V svém americkém debutu
tady ve Fantasmě!
Ale nejdříve vystoupení fantastické síly
Mocného Squelche

Text přidala Afariz

Text opravila Afariz

Překlad přidala Afariz

Překlad opravila Afariz

Je zde něco špatně?
Reklama

Love Never Dies

Reklama

Andrew Lloyd Webber texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.