Kecárna Playlisty
Reklama

Arrival of the Trio - Are You Ready to Begin - text, překlad

playlist Playlist
SQUELCH:
Are you ready to begin?
Are you ready to get on?
You're about to start out on the journey of your life.
Squelch:
Jste připraveni začít?
Jste připraveni nastoupit?
Chystáte se vyrazit na cestu vašeho života
RAOUL:
Is this some kind of joke?
Raoul:
To má být vtip?
WOMAN:
Nah, it's publicity stunt for that freak show on Coney
Žena:
Né, to je reklamní koustk od toho blázna z Coney
MAN:
It's front-page feature is what it is
You gettin' this...
Betcha
Muž:
To je na první stranu, to je to, co to je.
Můžete dostat tento...
To si piš
GANGLE:
If you're ready then get in
Once you're in then we'll get gone
And who knows once it goes
Where you'll be when it arrives.
Gangle:
Jestli jste připraveni, tak nastupte
Jakmile budete uvnitř, tak pojedeme
A kdo ví, jakmile se rozjede
Kde budete, až dorazí
RAOUL:
This is outrageous
Raoul:
To je skandální!
WOMAN:
It's amazing
Žena:
To je úžasné
MAN:
Brilliant
Muž:
Skvělé
MAN:
I'm telling you that Mr. Y's an absolute genius
Muž:
Říkám vám, ten pan Y je génius
FLECK:
It's a funhouse where the mirrors all reflect what's real.
Fleck:
Je to dům zábavy, kde všechna zrcadla odrážejí, co je skutečné

FLECK and GANGLE:
And reality's as twisted as the mirrors reveal
And the fun is finding out what the mirrors show
Fleck a Gangle:
A skutečnost je zkroucená, jak ji zrcadla odhalují
A zábava odhaluje, co zrcadla ukazují
RAOUL:
This is unacceptable do you hear me!
I will be taking this up with your employer, whoever he is.
Raoul:
To je nepřijatelné, slyšíte mě?
Tohle proberu s vaším zaměstnavatelem,
ať už je to kdokoli.

GUSTAVE:
Everything and everyone, it's all just how I dreamed
All the freaks and all the fun, exactly how I dreamed
And Phantasma still awaits
Wonder what's behind its gates.
Gustave:
Všechno a všichni, jsou právě jak jsem si vysnil
Všichni blázni a všechna zábava jsou přešně jak
jsem si vysnil
A Fantasma stále očekává
Zázraky, které jsou za jejími dveřmy

MAN:
That somthin', wasn't it?
Muž:
To bylo něco, že?
WOMAN:
Nah, I was hopin' she'd sing
Caruso sang half of Pagliacci for us
When he got off the boat
Žena:
Né, doufala sem, že zazpívá
Caruso pro nás zazpíval půlku Pagliacciho
Když vystoupil z lodi
MAN:
Eh, I bet she ain't got it on more, not like the old days
Oh, sure, she's pitch-perfect, but empty inside
Like the plane without a...
Muž:
Ech, vsadil bych se, nemá na víc, ne jako za starých časů
Ach, samozřejmě je zatraceně dobrá, ale uvnitř prázdná
Jako letadlo bez...
WOMAN:
Look, it's the Rockefellers'
Žena:
Dívejte, to je Rockefeller

Text přidala Afariz

Text opravila Afariz

Video přidala Afariz

Překlad přidala Afariz

Je zde něco špatně?
Reklama

Love Never Dies

Reklama

Andrew Lloyd Webber texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.