Playlisty Kecárna
Reklama

Angel of Music - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Phantom:
Brava, brava, bravissima
Fantom:
Brava, brava, bravissima
Meg:
Christie, Christine
Meg:
Christine, Christine
Phantom:
Christine...
Fantom:
Christine...
Meg:
Where in the world have you been hiding?
Really you were perfect.
Meg:
Kde ses to pro všechno na světě schovávala?
Byla jsi opravdu dokonalá.
I only wish I knew your secret,
Who is you great tutor?
Jen si přeji znát tvé tajemství,
Kdo je ten nový učitel?
Christine: (spoken)
Meg, when your mother brought me here to live.
When ever I come here down alone
To light a candle for my father
A voice.. from above..
And in my dreams
He was always there
You see.. When my father ley dying
He told me, I would be protected by an angel
An Angel of Music
Christine: (říká)
Meg, když mě sem tvá matka přivedla
Kdykoli jsem sem sešla sama
Abych zapálila svíčku za otce
Hlas... Z výše...
A v mých snech
Tu byl stále
Víš, když můj otec umíral
Řekl mi, že mě bude chránit anděl
Anděl hudby
Meg: (spoken)
Christine. Do you believe?
Do you think the spirit of your father is coaching you?
Meg: (říká)
Christine, ty tomu věříš?
To si myslíš, že tě vede duše tvého otce?
Christine:
Who else, Meg? Who?
Christine: (říká)
Kdo jiný, Meg? Kdo?
(sing)
Father once spoke of an angel
I used to dream he'd appear
(zpívá)
Otec jednou mluvil o andělu
Snívala jsem, že by se objevil
Now as I sing I can sense him,
And I know he's here...
Teď, jak zpívám, tak ho cítím,
A vím, že je tady...
Here in this room he calls me softly,
Somewhere inside... hiding
Tady v tom pokoji mě volá měkce,
Někde uvnitř... schovaný
Somehow I know, he's always with me,
he's the unseen genius
Nějak vím, že je vždy se mnou,
on je neviditelný génius
Meg:
Christine you must have been dreaming,
Stories like this can't come true
Meg:
Christine, ty musíš snít
Takové příběhy nemohou být pravdivé
Christine you're talking in riddles,
And it's not like you!
Christine, mluvíš v hádankách,
A to se ti vůbec nepodobá!
Christine:
Angel of music,
Guide and guardian,
Grant to me you glory!
Christine:
Anděli hudby,
Průvodce a strážce,
Obdař mě svou slávou!
Meg:
Who is this Angel?
This...
Meg:
Kdo je ten anděl?
Ty ...
Both:
Angel of music,
Hide no longer,
Secret and strange
Angel
Obě:
Anděli hudby,
Už se neschovávej,
Tajemný a podivný
Anděli
Christine:
He's with me even now
Christine:
Je se mnou dokonce i teď
Meg:
Your hands are cold
Meg:
Tvé ruce jsou studené
Christine:
All around me
Christine:
Všude kolem mě
Meg:
Your face, Christine, it's white
Meg:
Tvá tvář, Christine, je bílá
Christine:
It frightens me
Christine:
Děsí mě to
Meg:
Don't be frightened
Meg:
Neboj se

Text přidala Ajaja

Text opravila Afariz

Video přidala Ajaja

Překlad přidala 1veral1

Překlad opravila Afariz

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Phantom of the Opera

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.