Playlisty Kecárna
Reklama

Good Time - text

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Yi-yeah, uh
It's gonna be a good time, yeah, aye
yòng yī shēng xìng yùn dǔ shàng wǒ hé nǐ
zhè yī cì huì dǒng zuì yǒng héng de mèng
xiè lù le xīn yì zhǐ xiǎng dài nǐ zǒu Aaah
xiǎng xiàng liǎng rén suān tián de emotions
yǒu nǐ xiào zhe wēn nuǎn de emotions
wǒ yī diǎn dōu bù lèi zhǐ yào shì yǒu nǐ péi
zài kùn nán de lù dōu xìng fú
hé nǐ měi gè rì chū
suǒ yǒu rén dōu xiàn mù
rú guǒ shí jiān hái néng zhòng lái
yě huì zài cì bào zhù zài xiāng ài
If you wanna have a good time, good time
zhǐ wèi nǐ tíng liú My time, my time
zhǔn bèi hǎo děng wǒ On my way, on my way
qiān zhe shǒu měi tiān Oh, good day, oh, good day
If you wanna have a good time, good time
yóu nǐ jì chéng suǒ yǒu My time, my time
bēn xiàng nǐ shēn biān On my way, on
yōng bào nǐ měi tiān Oh, good day, oh, good day
wǒ dào yìng zài nǐ yǎn lǐ
yī miǎo dōu bù shě fēn lí
dāng wǒ zǒu xiàng nǐ shì jiè ān jìng
wǒ shì rú cǐ xìng yùn
nà tiān chū cì de xiè hòu
wǒ què tū rán xiǎng xiàng dào yǐ hòu
mí shàng nǐ de wēn róu yǔ qì
zhǐ xiǎng qiān nǐ dào yǒng jiǔ
xǐ huān měi yī gè qīng chén
Hello, pretty baby
wèi nǐ zhǔn shí Morning call
qīng qīng huàn xǐng Sweety
Cheers to us wǒ hé nǐ
xīn zhōng lǐ xiǎng shì yōng yǒu nǐ
Cheers to us nǐ hé wǒ
No one else gonna treat you right
(I'd do it)
hé nǐ měi gè rì chū
rú guǒ shí jiān hái néng zhòng lái
yě huì zài cì bào zhù
If you wanna have a good time, good time
zhǐ wèi nǐ tíng liú My time, my time
zhǔn bèi hǎo děng wǒ On my way, on my way
qiān zhe shǒu měi tiān Oh, good day, oh, good day
If you wanna have a good time, good time
yóu nǐ jì chéng suǒ yǒu My time, my time
bēn xiàng nǐ shēn biān On my way, on
yōng bào nǐ měi tiān Oh, good day, oh, good day
wǒ hé nǐ kāi wǎng fěn sè hǎi àn xiàn Aye
bù lùn qíng tiān yǔ tiān dōu shì jiān bìng jiān
Catch you if you fall
If you wanna have a good time, good time
zhǐ wèi nǐ tíng liú My time, my time
zhǔn bèi hǎo děng wǒ On my way, on my way
qiān zhe shǒu měi tiān Oh, good day, oh, good day
If you wanna have a good time, good time
yóu nǐ jì chéng suǒ yǒu My time, my time
bēn xiàng nǐ shēn biān On my way, on
yōng bào nǐ měi tiān Oh, good day, oh, good day
No hesitation now, now
My only option now, now
No hesitation now, no
We 'bout to have a good time, good time

Text přidala MurakamiAiko

Video přidala MurakamiAiko

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Kick Back

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.