Playlisty Kecárna
Reklama

All For Love - text

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

yǎn shén mí máng jiǎo bù zǒu dé huǎn màn
wú fǎ xí guàn méi yǒu nǐ de qī pàn
kě wàng zhòng lái But I know it's not fine
yuè yǒu yuán quē bié zài děng dài
huí bù qù guò wǎng de cún zài Oh
bēi shāng dà yǔ shèn tòu xǐ dí guò hòu
huí yì zhòng bō màn yán dài wǒ dào huí měi hǎo
hǎi shì shèn lóu de ài You and I
zhè yè wǎn nǐ de mèng jìng yǐ bù zài
bù duàn liāo bō de tòng kǔ
ài yù shì wú fǎ zì zhǔ I know l
Well, I fall in sadness so
duō xī wàng zhè ài bù céng lái guò
It's all for love dāng hùn luàn biàn chéng le lǐng wù
It's all for love ài lǐng wù jiè duàn le tòng kǔ
It's all for love, baby, tell me bǎ zì jǐ shuō fú
It's all for love, it's all for love
It's all for love, it's all for love
gāi shì fàng xià céng duì nǐ de yī lài
shí jiān de zhǎn kāi jiāng wǒ tuī xiàng xià gè wèi lái
tòng kǔ huì shì huái dāng wǒ fàng xià suǒ yǒu děng dài
Waiting love is you like that
lí kāi méi yǒu nǐ de duì bái Oh
xiàng shì mèng jìng zàn tíng bō fàng huí yì
wǒ zhǔn bèi hǎo chōu lí fàng xià měi yī yè de qīng sù
hū míng hū miè wú fǎ huí dào guò qù jiù suàn ài dé chè dǐ
When your love has gone
It's all for love dāng hùn luàn biàn chéng le lǐng wù
It's all for love ài lǐng wù jiè duàn le tòng kǔ
It's all for love, baby, tell me bǎ zì jǐ shuō fú
It's all for love, it's all for love
It's all for love, it's all for love
děng dài mèng xǐng shí fēn huāng wú chéng wèi bì rán de zhuàng tài
I've been waitin' everytime l look at a love yōu shāng le qī dài
dài zǒu ài bǎ huí yì guān shàng Turn off light
bié ràng bù shě kǔn bǎng wǒ de wèi lái
It's all for love dāng hùn luàn biàn chéng le lǐng wù
It's all for love ài lǐng wù jiè duàn le tòng kǔ
It's all for love, baby, tell me bǎ zì jǐ shuō fú
It's all for love, it's all for love
It's all for love, it's all for love
Wait just a minute
Wait just a minute
yào zài mèng xǐng zhī qián zài yī biàn bǎ yōu shāng chōu lí
bù ān piāo yè zài fēng zhōng shāo zòng jí shì de zhì zhì
duō me xiǎng yào dào zhuǎn jì yì In lovе
It's all for love
And I tried it, yeah, I liеd it
duì zhe zì jǐ shuō huǎng zhè shì mèng jìng
cuī mián zì jǐ zhí dào ài yě dài jǐn
ràng yí hàn huí guī shí jiān All for love
(It's all for love)

Text přidala MurakamiAiko

Video přidala MurakamiAiko

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Kick Back

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.