Playlisty Kecárna
Reklama

Somewhere With You - text, překlad

playlist Playlist
If you’re going out with someone new
I’m going out with someone too
I won’t feel sorry for me, I’ll finish this drink
But I’d much rather be somewhere with you
Když jdeš ven s někým novým
jdu s někým ven taky
Nechci se za sebe omlouvat, dopiju tuhle skleničku
ale radši bych byl někde s tebou
Laughing loud on a carnival ride, yeah
Driving around on a Saturday night
You made fun of me for singing my song
Got a hotel room just to turn you on
Smějíc se nahlas na karnevalu, yeah
jezdím okolo během sobotní noci
Děláš si ze mě srandu zpíváním mé písničky
vezmeš si hotelový pokoj jen aby ses rozjela
You said pick me up at three a.m.
You’re fighting with your mom again
And I’d go, I’d go, I’d go somewhere with you
Somewhere with you
Řeklas vyzvedni mě ve tři ráno
znovu bojuješ se svojí matkou
A já bych, já bych, já bych radši byl někde s tebou
Někde s tebou
I won’t sit outside your house
And wait for the lights to go out
Call up an ex to rescue me, climb in their bed
When I’d much rather sleep somewhere with you
Nechci sedět před tvým domem
a čekat až světla zhasnou
Zavolej bývalé, aby mě zachránila, lezením s ní v posteli
i když bych raději spal někde s tebou
Like we did on the beach last summer
When the rain came down and we took cover
Down in your car, out by the pier
You laid me down, whispered in my ear
Jako když jsme byli na pláži minulé léto
když padal déšť a my našli přístřešek
Na zemi ve tvém autě, zbaveni hranic
položila jsi mě šeptajíc mi do ucha
I hate my life, hold on to me
And if you ever decide to leave
Then I’ll go, I’ll go, I’ll go
Nenávidím svůj život, drží se mě
a jestli se někdy rozhodneš odejít
Potom půjdu, půjdu, půjdu
I can go out every night of the week
Can go home with anybody I meet
But it’s just a temporary high ’cause when I close my eyes
I’m somewhere with you, somewhere with you
Nemůžu chodit ven každou noc v týdnu
vrátit se domů s kýmkoliv koho potkám
Ale je to jen dočasné maximum, protože když zavřu oči
Jsem někde s tebou, někde s tebou
If you see me out on the town
And it looks like I’m burning it down
You won’t ask and I won’t say
But in my heart I’m always somewhere with you
Pokud mě uvidíš venku ve městě
a bude to vypadat, jako bych to bořil
Nebudeš se ptát a já nebudu mluvit
ale v mém srdci budu vždycky někde s tebou
Laughing loud on a carnival ride, yeah
Driving around on a Saturday night
You made fun of me for singing my song
Got a hotel room just to turn you on
Smějíc se nahlas na karnevalu, yeah
jezdím okolo během sobotní noci
Děláš si ze mě srandu zpíváním mé písničky
vezmeš si hotelový pokoj jen aby ses rozjela
You said pick me up at three a.m.
You’re fighting with your mom again
And I’d go, I’d go, I’d go
Řeklas vyzvedni mě ve tři ráno
znovu bojuješ se svojí matkou
A já bych, já bych, já bych radši byl někde s tebou
Někde s tebou
I can go out every night of the week
Can go home with anybody I meet
But it’s just a temporary high ’cause when I close my eyes
I’m with you
Nemůžu chodit ven každou noc v týdnu
vrátit se domů s kýmkoliv koho potkám
Ale je to jen dočasné maximum, protože když zavřu oči
Jsem s tebou

Text přidala Anes12

Video přidala Anes12

Překlad přidala EMm

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Tyler Ward Covers, Vol. 4

Reklama

Tyler Ward texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.