Playlisty Kecárna
Reklama

House Of The Rising Sun - text, překlad

playlist Playlist
There is a house in New Orleans,
They call the Rising Sun,
And it's been the ruin of many a poor boy,
And God I know I'm one.
V New Orleans je dům,
Říkají mu Vycházející Slunce,
A je zhoubou mnoha chudých chlapců,
A Bože, vím, jsem jedním z nich.
My mother was a tailor,
She sewed my new bluejeans,
My father was a gamblin man,
Down in New Orleans.
Má matka byla švadlenou,
Šila mi nové džíny,
Můj otec byl gambler,
Dole v New Oreans.
Now the only thing a gambler needs,
Is a suitcase and trunk,
And the only time he's satisfied,
Is when he's on a drunk.
Jedinou věc, kterou gambler potřebuje,
Je kufr s rukojetí,
A spokojený je,
Jenom když je opilý.
Oh mother tell your children,
Not to do what I have done:
To spend your lifes in sin and misery,
In the house of the Rising Sun.
Ach, matko, řekni svým dětem,
Aby neudělaly to, co jsem udělal já:
Aby neztratily své životy v hříchu a utrpení,
V domě Vycházejícího Slunce.
Well i got one foot on the platform,
The other foot on the train,
I'm going back to New Orleans,
To wear that ball and chain.
Byl jsem se jednou nohou na nástupišti,
Druhou nohou ve vlaku,
Jedu zpět do New Orleans,
Abych nosil kouli a řetězy.
Well, there is a house in New Orleans,
They call the Rising Sun,
And it's been the ruin of many a poor boy,
And god I know I'm one
V New Orleans je dům,
Říkají mu Vycházející Slunce,
A je zhoubou mnoha chudých chlapců,
A Bože, vím, jsem jedním z nich.

Text přidala MissH

Videa přidali obladi, bonroykid

Překlad přidala MissH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Redemption EP

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.