Playlisty Kecárna
Reklama

The Sleeper - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

At midnight in the month of June,
I stand beneath the mystic moon.
An opiate vapour, dewy, dim,
Exhales from out her golden rim,
And, softly dripping, drop by drop,
Upon the quiet mountain top.
Steals drowsily and musically
Into the univeral valley.
The rosemary nods upon the grave;
The lily lolls upon the wave;
Wrapping the fog about its breast,
The ruin moulders into rest;
Looking like Lethe, see! the lake
A conscious slumber seems to take,
And would not, for the world, awake.
All Beauty sleeps! -- and lo! where lies
(Her easement open to the skies)
Irene, with her Destinies!
O půlnoci měsíce června
Jsem stál pod mystickým měsícem
Opiátová pára, orosená, matná
Vydechující ze svého zlatého věnce
A, jemně kape, kapka po kapce
Nad klidným vrchem hory
Vkrádá se ospale a hudebně
Do univerzálního údolí
Rozmarýn kývá nad hrobem
Lilie si hoví na vlně
Obtékající mlha kolem jeho hrudi
Ruina truchlý v odpočinku
Vypadající jako Lethe, podívej! jezero
Vědomý spánek, zdá se
A nechtěl za nic na světě být vzhůru
Celá krása spí -- a hle! Kde leží
(Její věčné břemeno se otvírá nebi)
Irene, se svým osudem!
Oh, lady bright! can it be right --
This window open to the night?
The wanton airs, from the tree-top,
Laughingly through the lattice drop --
The bodiless airs, a wizard rout,
Flit through thy chamber in and out,
And wave the curtain canopy
So fitfully -- so fearfully --
Above the closed and fringed lid
'Neath which thy slumb'ring sould lies hid,
That o'er the floor and down the wall,
Like ghosts the shadows rise and fall!
Oh, lady dear, hast thous no fear?
Why and what art thou dreaming here?
Sure thou art come p'er far-off seas,
A wonder to these garden trees!
Strange is thy pallor! strange thy dress!
Strange, above all, thy length of tress,
And this all solemn silentness!
Oh, lady jasná! může být správné
Otevřít toto okno do noci?
Svévolně vysílá do noci
Smějící se skze mříže
Beztělný vzduch, čarodějův útěk
Poletuje tvou komnatou sem a tam
A mává baldachýnem
Tak nárazově - tak strašlivě -
Nad zavřeným a třesoucím se víkem
Pod kterým podřimují lži
Od podlahy a ke zdi
Jako duchové stín roste a padá!
Oh, drahá lady, nebojíš se?
Proč a o čem jsi snila?
Jistě jsi za dalekým mořem
Div pro tyto zahradní stromy!
Podivná je tvá bledost! Podivné jsou tvé šaty!
Podivné, nad vším, tvá délka stromů
A tohle všechno oslavuje tichost!
The lady sleeps! Oh, may her sleep,
Which is enduring, so be deep!
Heaven have her in its sacred keep!
This chamber changed for one more holy,
This bed for one more melancholy,
I pray to God that she may lie
Forever with unopened eye,
While the dim sheeted ghosts go by!
Lady spí! Oh, možná spí
Trvale a hluboce
Nebe ji má v posvátné pevnosti!
Tahle komnata zprázdněla
Tahle postel pro jednu melancholii
Modlím se k Bohu, že možná leží
Navěky s neotevřenýma očima
Zatímco matní zakrytí duchové prochází!
My love, she sleeps! Oh, may her sleep,
As it is lasting, so be deep!
Soft may the worms about her creep!
Far in the forest, dim and old,
For her may some tall vault unfold --
Some vault that oft hath flung its black
And winged pannels fluttering back,
Triumphant, o'er the crested palls,
Of her grand family funerals --
Some sepulchre, remote, alone,
Against whose portal she hath thrown,
In childhood, many an idle stone --
Some tomb from out whose sounding door
She ne'er shall force an echo more,
Thrilling to think, poor child of sin!
It was the dead who groaned within.
Má láska, spí! Oh, možná spí
Tak trvale, tak hluboko
Jemně možná červi kolem ní se plazí!
Daleko v lese, matném a starém
Pro ni se možná vysoká klenba rozvine
Klenba, která je často černá
A okřídlené panely vlají
Vítězná
Z rodinných pohřbů
Nějaká hrobka, ovladač, sama
Tímto portálem byla hozena
V dětství, hodně nečinný kámen
Hrobka za tamito znějími dveřmi
Musí si vynutit ozvěnu
Vzrušující myšlenka, ubohé dítě hříchu!
Byla to smrt, která uvnitř sténala

Text přidala Sar7as

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Sleeper

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.