Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

There stands a bleak massive door
At the end of a long winding hall
A massive, dreadful, disheartening thing
Guarding terrible, dreadful things
It looms in the dim dark light
Lock upon lock, it's sealed shut, shut tight
It's been moulded through ages in dim dark rooms
To a thunderous beat of impending doom
Tady stojí ponuré masivní dveře
Na konci dlouhé klikaté haly
Masivní, hrozná, deprimující věc
Hlídající hrozivé, ohavné věci
Na obzoru je matné temné světlo
Zamknuté na zámek, je zapečeno, natěsno zavřené
Bylo tvarováno roky v matných temných pokojích
Bouřlivým rytmem hrozící zkázy
There history is written, forgotten, ignored
And more men have died than in any war
Misdeeds of the future and sins from before
All blend in the gloom behind those locked doors
Tady je napsaná historie, zapomenutá, ignorovaná
A zemřelo tu více lidí než ve válce
Přestupky budoucnosti a hříchy minulosti
Všehno smíchané v šeru za těmito zamknutými dveřmi
Prowling madmen, killers and kings
Stalk the shadows while judges and lawyers sing
Songs of justice and hymns to the lord
Dancing in secret to the devil's chord
Some bones must be broken and some blood ignored
Each man is due to the demons of yore
Prowling madmen, killers and kings
Grin in the shadows while judges and lawyers sing
Slídící šílenci, zabijáci a králové
Stopni stíny zatímco soudci a právníci zpívají
Písně spraveldnosti a chvalozpěvy pána
Tančící v tajemství ďáblova souzvuku
Některé kosti musí být zlomeny a nějaká krev ignorovaná
Každý muž je důsledkem démonů dávných dob
Slídící šílenci, zabijáci a králové
Škleb se ve stínu zatímco soudci a právníci zpívají
That bolted door at the end of the hall
Will keep our secrets safe
That bolted door at the end of the hall
Will keep our secrets safe for evermore
Tyhle přišroubované dveře na konci haly
Zachovají naše tajemství v bezpečí
Tyhle přišroubované dveře na konci haly
Zachovají naše tajemství v bezpečí na věky
There stands a bleak massive door
At the end of an immaculate hall
A massive, dreadful, disheartening thing
Guarding terrible, dreadful things
Its thorough design keeps pandemonium at bay
But once in a while one or two ghosts escape
Then a whisper of madness might pass chased through the night
By dogs of law with a furious bite
Tady stojí ponuré masivní dveře
Na konci dlouhé klikaté haly
Masivní, hrozná, deprimující věc
Hlídající hrozivé, ohavné věci
Jejich důkladná konstruce drží peklo na uzdě
Pak šepot šílenství může strašit po celou noc
Díky psím zuřivým kousnutím
Written, forgotten, rewritten, ignored
Pages twisting, turning
Each man is due to the demons of yore
Creeping, crawling, calling
Napsané, zapomenuté, přepsané, ignorované
Stránky kroutící se, otáčející se
Každý muž je důsledkem démonů dávných dob
Plížící se, plazící se, volající
Misdeeds of the future and sins from before
All blend in the gloom behind those locked doors
Přestupky budoucnosti a hříchy minulosti
Všechny smíchané v šeru za těmito zavřenými dveřmi
Some bones must be broken and some blood ignored
Each man is due to the demons of yore
Prowling madmen, killers and kings
Grin in the shadows while judges and lawyers sing...
Některé kosti musí být zlomeny a nějaká krev ignorovaná
Každý muž je důsledkem démonů dávných dob
Slídící šílenci, zabijáci a králové
Škleb se ve stínu zatímco soudci a právníci zpívají...
...of a higher form, to elevate us all from our gullible selves ...o vyšší formě, která nás vyzvedne z našich naivních já
Nothing ever happened behind those blessed doors Nic se nikdy nestalo za těmito požehnanými dveřmi

Text přidal Sunrise686

Video přidal Sunrise686

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Malefactor's Bloody Register

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.