Playlisty Kecárna
Reklama

Grim Apparitions - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

As the shroud cleared from my mind,
The sights I saw, the remnants of my world,
Were all grim apparitions.
Ghastly remnants of a past, interior night.
The pawn lay dead, banished from my head.
And the scent of self deceit grew weak.
The story of I, needs to be revised,
Behold the pawn lay dead!
Jako kryt odstraněný z mé mysli
Památky jsem viděl, vzpomínky na můj svět
Byly jsme všichni ponurými zjeveními
Příšerné zbytky minulosti, vniřní noc
Pěšák ležel mrtvý, vyhnán z mé hlavy
A vůně sebe klamu zeslábla
Můj příběh, je potřeba revize
Hle pěšák ležel mrtvý!
I've banished my false self
I have shred my wretched hide.
I have turned the tide.
Those ill's I have suffered affected both mind and skin,
My demons were my own kin.
My fire still remains.
I'll gladly fall from grace.
I'll sacrifice no life for false ideals
Or for your false ways.
Vyhnal jsem své falešné já
Strhal jsem svou ubohou kůži
Změnil jsem příliv
Tyhle nemoci, jimiž jsem trpěl ovlivnili mysl a kůži
Moje démoni byli mými vlastními příbuznými
Můj oheň stále zůstává
Budu rád za pád z milosti
Neobětuju žádný život za falešné ideály
Nebo za falešné způsoby
With sight free of taint
A clear conscience regained,
I began to realize my fate
Was not to be subject nor be pawn,
I'll bear no crown of thorns.
S nenakaženýma očima
Znovu čisté vědomí
Začal jsem realizovat svůj osud
Nepodlehl jsem, nebyl jsem pěšák
Neponesu trnovou korunu
With all of my heart I forsake the term normality
And the illusion of its existence among
The ranks of mankind.
Normality is an image constructed
By the powerful to further strengthen their cause
And their hold on the subjective realm one calls reality. The normal person has never existed in flesh
Nor will he ever do.
He is merely a manifestation of the person
Who best serves the interests of the elite
Who controls the definition of normality.
To be free one must thus rid oneself of any aspiration
To be normal. Normality is slavery.
Be abnormal! Be free!
Celým svým srdcem opouštím termín normálnost
A iluzi o své existenci
V řadách lidstva
Normálnost je postavený obraz
Díky moci posílit jejich důvod
A jejich džení se subjektivní reality
Normální osoba nikdy neexistovala v těle
A nikdy nebude
Je pouze projevem osoby
Která nejlépe slouží zájmům elity
Která ovládá definici normálnosti
Chceš-li být volný, tak se musíš zbavit aspiarace
Být normální, normálnost je otroctví
Buď abnormální! Buď volný!

Text přidal Sunrise686

Text opravil DevilDan

Video přidal Sunrise686

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Dystopia Journals

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.