Kecárna Playlisty
Reklama

When The Circus Came To Town - text, překlad

playlist Playlist
Well, the days are long and the work is hard
When your childhood is spent in the fields
And summer seemed to last million years
One day when I was just a boy
During one of those hot summer swells
The locusts were silenced by the clanging of bells
Dobrá, ty dny jsou dlouhé a práce je těžká
Když je tvoje dětství stráveno v polích
A léto se zdá, že trvá milion let
Jednoho dne, když jsem byl jen chlapcem
V průběhu jednoho z těch teplých letnch dní
Kobylky byly umlčeny zvoněním zvonků
And there was the thing for which I longed
A place where I belonged
Where I first held the hand of the one I loved
When the circus came to town
A byla tu věc po které jsem toužil
Místo kam jsem patřil
Kde jsem poprvé držel ruku té, co jsem miloval
Když cirkus přijel do města
We ate candy-corns and corn dogs
Cotton candy and candy-canes
And we shared a caramel apple by the arcade
And when night fell and the stars rose
And light bedazzled the fair
We rode the Ferris wheel
Up into the air
Jedli jsme sladkou kukuřici a kukuřičné párky
Cukrová vata a sladké tyčinky
A sdíleli jsme jablko v karamelu u arkád
A když padla noc a hvězdy rozkvetli
A světla omámily tu pouť
Řídili jsme ruské kolo
Vzhůru do vzduchu
And there was the thing for which I longed
A place where I belonged
Where I first held the hand of the one I loved
When the circus came to town
A byla tu věc po které jsem toužil
Místo kam jsem patřil
Kde jsem poprvé držel ruku té, co jsem miloval
Když cirkus přijel do města
And later, in the funhouse,
Our bodies looked so strange
And the mirrors made our faces seemed deranged
And the snake-man in the freak-show
He got you so alarmed
That you ran and ran and ran
Right into my arms
Oh, oh, oh
A později, v zábavním domě
Naše těla vypadaly tak zvláštně
A zrcadla ukázaly naše tváře jako pomatené
A ten hadí muž v obludáriu
Tak moc tě vyděsil
Že jsi utíkala a utíkala a utíkala
Přímo do mého náručí
Oh, oh, oh
The next morning I got up
Wrapped my clothes up into a ball
And I ran and ran to run away with the fair
But when I arrived, to my surprise,
All the tents and wagons were gone
And they'd stolen all that happiness from the air
Další ráno jsem se vzbudil
Zbalil jsem svoje věci do koule
A utíkal jsem utíkal jsem abych utekl s poutí
Ale když jsem přiběhl, k mému překvapení,
Všechny stany a vagony byly pryč
A ukradly všechno štěstí ze vzduchu
And gone was the thing for which I longed
That place where I belonged
Where I last held the hand of the one I loved
When the circus came
When the circus came
When the circus came to town
A pryč ta věc po které jsem toužil
Místo kam jsem patřil
Kde jsem naposledy držel ruku té, co jsem miloval
Když cirkus přijel
Když cirkus přijel
Když cirkus přijel do města

Text přidala Banny

Video přidala Banny

Překlad přidala Alision

Je zde něco špatně?
Reklama

Riding a Black Unicorn...

Reklama

Voltaire texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.