Kecárna Playlisty
Reklama

The Straight Razor Cabaret - text, překlad

playlist Playlist
In a café
On the Champs-Élysées
I saw a girl the other day
I was beguiled
'Til I saw her smile
It was a gash across her face
V kavárně
na Champs-Élysées
jsem onehdy uviděl dívku.
Byl jsem jí okouzlen,
dokud jsem nespatřil její úsměv.
Vypadal jako zející řezná rána přes celý obličej.
Not long ago, she found that she was alone
So she wandered into the vaudeville show
She should've known it'd be bad,
She saw the name that it had:
The Straight Razor Cabaret
The first act was a stripper
And the host looked like Jack the Ripper
But the audience was dreary
So he slashed them smiles from ear to ear
Nedávno prý zjistila, že je osamělá,
takže se vydala navštívit vaudeville.*
Měla vědět, že to nebude nic dobrého,
už když uviděla ten název:
Kabaret u břitvy.
První číslo byla striptérka
a uvaděč vypadal jako Jack Rozparovač.
Ale obecenstvo vypadalo deprimovaně,
tak jim vyřezal úsměvy od ucha k uchu.
He used a straight razor,
'Cause he's a face-raper
And there's nothing he hates more
Than a stick in the mud
And if he tells a joke,
You better laugh until you choke
At the Straight Razor Cabaret
Použil na ně břitvu,
protože je to párač obličejů
a není nic, co by nenáviděl víc,
než bručouny.
A když řekne vtip,
radši by ses měl smát, dokud se nezačneš dusit
v Kabaretu u břitvy.
When I went down to Camden Town
I saw a man reading the Bible
I won't in haste describe his face
For I might be sued for libel
Když jsem šel po Camden Townu,
viděl jsem tam muže číst bibli.
Nebudu popisovat jeho obličej ani ve spěchu,
protože bych pak mohl být žalován pro urážku na cti.
Not long ago, he found that he was alone
So he wandered into the vaudeville show
He should've known he'd be maimed
When he discovered the name:
The Straight Razor Cabaret
While a strumpet stroked a donkey
The host juggled five dead monkeys
But the audience were snobs
So he took a knife right to their gobs
Nedávno prý zjistil, že je osamělý,
takže se vydal navštívit vaudeville.
Měl vědět, že může být zmrzačen,
už když zjistil ten název:
Kabaret u břitvy.
Zatímco prostitutka honila osla,
uvaděč žongloval s pěti mrtvými opicemi.
Ale obecenstvo bylo snobské,
a tak jim nacpal nůž přímo do hub.
He used a straight razor,
'Cause he's a face-raper
And there's nothing he hates more
Than a stick in the mud
And if he does a trick
You better laugh until you're sick
At the Straight Razor Cabaret
Použil na ně břitvu,
protože je to párač obličejů
a není nic, co by nenáviděl víc,
než bručouny.
A když udělá trik,
radši by ses měl smát, dokud ti nebude špatně
v Kabaretu u břitvy.
They call him straight razor
'Cause he's a face-raper,
And there's nothing he hates more
Than a stick in the mud
If he pulls a gaffe
You better bloody up and laugh,
At the Straight Razor Cabaret
At the Straight Razor Cabaret
At the Straight Razor Cabaret
Říkají mu břitva,
protože je to párač obličejů
a není nic, co by nenáviděl víc,
než bručouny.
Když udělá chybu,
radši by ses měl sakra začít smát
v Kabaretu u břitvy,
v Kabaretu u břitvy,
v Kabaretu u břitvy.

Text přidala Banny

Video přidala Banny

Překlad přidala Caetrin

Je zde něco špatně?
Reklama

Riding a Black Unicorn...

Reklama

Voltaire texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.