Kecárna Playlisty
Reklama

Don't Go By the River - text, překlad

playlist Playlist
Don't go by the river
If you love your wife
'Cause you'll make that girl a widow
And you'll cause her pain and strife
If you go by the river side,
You'll lose your l-l-l-l-life!
Nechoď k řece,
jestli miluješ svou ženu,
protože jinak z toho děvčete uděláš vdovu
a způsobíš jí bolest a utrpení.
Když půjdeš ke břehu řeky,
Ztratíš svůj život!
People by the river,
They know who's the boss
They'll get at fancy city folks
No matter what the cost
And if you go by the river side,
You'll end up l-l-l-l-lost!
Lidé u řeky,
ti vědí, kdo je tu šéf.
Střílejí si z domýšlivých měšťáků
bez ohledu na cenu.
A když půjdeš ke břehu řeky,
skončíš ztracený!
There's a bat they call Lestat
Who will sink his teeth in you
You might meet a creature from a swampy black lagoon
And if the moon is full,
You might meet the loup-garou
Don't go by the river side,
You'll be sorry if you do!
Mají tu netopýra, kterému říkají Lestat,*
a který do tebe zanoří své zuby.
Taky můžeš potkat stvoření z bahnité černé laguny.
A když je úplněk,
můžeš potkat i vlkodlaka.
Nechoď ke břehu řeky,
budeš toho litovat, když půjdeš!
A young man met a lady
And she made this fellow swoon
So they went on down to New Orleans
To elope under the moon
He took her by the river side,
To give her the heir l-l-l-loom!
Mladý muž jednou potkal dámu
a ten chlapík z ní byl úplně paf,
tak spolu utekli do New Orleans,
aby se tam vzali pod měsícem.
Vzal ji ke břehu řeky,
aby jí dal své dědictví.
Well the next day he got outta bed and
She wasn't by his side
He searched the quarter high and low
And the bayou far and wide
The locals say she ran away
But you know they l-l-l-l-lie!
No a další den vstal z postele
a ona nebyla po jeho boku.
Zoufale prohledal celou čtvrť
a bažinaté rameno řeky skrz naskrz.
Místní řekli, že utekla,
ale ty víš, že lhali!
There's a bat they call Lestat
Who will sink his teeth in you
You might meet a creature from a swampy black lagoon
And if the moon is full,
You might meet the loup-garou
Don't go by the river side,
You'll be sorry if you do!
Mají tu netopýra, kterému říkají Lestat,
a který do tebe zanoří své zuby.
Taky můžeš potkat stvoření z bahnité černé laguny.
A když je úplněk,
můžeš potkat i vlkodlaka.
Nechoď ke břehu řeky,
budeš toho litovat, když půjdeš!
Who shivers when they hear about voo-doo?
Don't lie to me, boy, I know you do!
You better tremble when you hear me call!
'Cause you'd make a lovely shrunken head
You'll be my favorite voo-doo doll!
Kdo se zachvěje, když slyší o voodoo?
Nelži mi, chlapče, vím, že ty ano!
radši by ses měl třást, když uslyšíš mé volání!
Protože by z tebe byla roztomilá scvrklá hlava.
Budeš moje oblíbená voodoo panenka!
Sting went by the river,
Now he slays on Bourbon Street
And there's that song by Concrete Blonde about where it's warm and green
And if you go by the river side,
You'll never l-l-l-l-leave!
Sting také šel k řece
a dneska vraždí na Bourbon Street.**
A taky je tu ta písnička od Concrete Blonde o místě, kde je teplo a spousta zeleně.***
A když půjdeš ke břehu řeky,
už nikdy odsud neodejdeš!
There's a bat they call Lestat
Who will sink his teeth in you
You might meet a creature from a swampy black lagoon
And if the moon is full,
You might meet the loup-garou
Don't go by the river side,
(Don't go by the river side!)
I said don't go by that river side,
(He said don't go by that river side!)
Don't go by the river side,
(Why's that?)
'Cause you might meet me if you do!
Mají tu netopýra, kterému říkají Lestat,
a který do tebe zanoří své zuby.
Taky můžeš potkat stvoření z bahnité černé laguny.
A když je úplněk,
můžeš potkat i vlkodlaka.
Nechoď ke břehu řeky,
(Nechoď ke břehu řeky!)
říkám nechoď k tomu břehu řeky,
(Řekl nechoď k tomu břehu řeky!)
nechoď ke břehu řeky,
(A pročpak?)
protože bys mohl potkat mě, když tam půjdeš!

Text přidala Banny

Video přidala Banny

Překlad přidala Caetrin

Je zde něco špatně?
Reklama

Riding a Black Unicorn...

Reklama

Voltaire texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.