Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Leviathan where are you now
My secret friend from the underground
Bring your waves and the thunder
Make me believe forever more
Outside my window I can see
The ocean where you used to be
Horns that sprout out from your head
A glowing light near the surface
Leviathane, kde jsi
Můj tajný příteli z podsvětí
Přines své vlny a hrom
Donuť mě navždy uvěřit
Venku za oknem vidím
Oceán kde jsi býval
Rohy vyrůstající z tvé hlavy
Zářivé světlo téměř na povrchu
Leviathan open your eyes
I cannot save the world’s demise
All alone with no armor
Your burning eyes shine from under
Leviathane, otevři oči
Nemůžu zabránit konci světa
Úplně sám bez zbroje
Tvé planoucí oči září z hlubin
You said that you and I
Could make ‘em all terrified
And clean up the whole world
Říkal jsi, že ty a já
Můžeme je všechny vyděsit
A očistit celý svět
Leviathan open your eyes
Leviathan open your eyes, oh oh oh oh
Leviathan open your eyes
Leviathan open your eyes, oh oh oh oh
Leviathane, otevři oči
Leviathane, otevři oči, oh oh oh oh
Leviathane, otevři oči
Leviathane, otevři oči, oh oh oh oh
Remember once upon a time
Nobody loved you more than I
Our secret place is in danger
Wake king of the creatures
Outside my window I can see
The ocean where you used to be
Horns that sprout out from your head
A glowing light near the surface
Pamatuj, kdysi
Nikdo tě nemiloval víc než já
Naše tajné místo je v nebezpečí
Probuď se králi všech stvoření
Venku za oknem vidím
Oceán kde jsi býval
Rohy vyrůstající z tvé hlavy
Zářivé světlo téměř na povrchu
You said that you and I
Could make ‘em all terrified
And clean up the whole world
Říkal jsi, že ty a já
Můžeme je všechny vyděsit
A očistit celý svět
Leviathan open your eyes
Leviathan open your eyes, oh oh oh oh
Leviathan open your eyes
Leviathan open your eyes, oh oh oh oh¨
Leviathane, otevři oči
Leviathane, otevři oči, oh oh oh oh
Leviathane, otevři oči
Leviathane, otevři oči, oh oh oh oh
Under the blackened sky when a fire storm lit up the ocean overnight
So we meet again, but this time we step out of our dreams with open eyes
Now that it’s said and done, can we make this world a better place for everyone?
For everyone
Pod ztemnělými nebesy, když v noci ohnivá bouře zapálí oceán
Znovu se setkáme, ale tentokrát opustíme své sny s otevřenýma očima
Teď když to bylo řečeno a vykonáno, můžeme udělat tenhle svět lepším pro všechny?
Pro všechny
You said that you and I
Could make ‘em all terrified
And clean up the whole world
Říkal jsi, že ty a já
Můžeme je všechny vyděsit
A očistit celý svět
Leviathan open your eyes
Leviathan open your eyes, oh oh oh oh
Leviathan open your eyes
Leviathan open your eyes, oh oh oh oh
Leviathane, otevři oči
Leviathane, otevři oči, oh oh oh oh
Leviathane, otevři oči
Leviathane, otevři oči, oh oh oh oh

Text přidal Zodiakk

Video přidal Zodiakk

Překlad přidal Hylochoerus

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Rewind, Replay, Rebound (Deluxe Edition)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.