Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Toluene - text, překlad

playlist

(It's a tale of inhuman things driven mad by jealousy)
(Welcome to the beginning of that)
(That which is born out of feigned sympathy - self-righteousness)
(That which arises out of envy - the feeling of jealousy)

(Toluene - methylbenzene)
(is an organic compound classified as an aromatic hydrocarbon.)
(Its chemical formula is C6H5CH3,)
(where a benzene has one of its hydrogen atoms replaced by a methyl group.)
(Under room temperature, it is volatile and inflammable,)
(so it's classified as a "Class 4, 1st kerosene" hazardous material (in Japan).)
(Under the Japanese Poison Control Law, it's considered a hazardous substance.)

(Since it is a type of poison,)
(it's something that's originally not needed at all.)
(That is, they will only keep losing everything they have)
(their "self", others, and even their most precious self-respect)
(They're nothing more than objects of people's ridicules.)
(Recognized by no one, they make themselves slowly disintegrate.)

(Their "self", saturated with feigned sympathy)
(and pretentious logics and ethics,)
(only through condemning others...)

toruen
(A spontaneous destruction)
(of their originally non-existent identity)
(C7H8)
toruen
(They have never had a true "self".)
(They were not humans, but merely creatures called "Homo sapiens")
toruen
(They're neither recognized nor able to become aware of themselves.)
(In the end, there's nothing left for them)

toruen, toruen, toruen
(Everything is just bluff. )
(Life is filled with nothing but utter defeats.)

toruen
(They're imposters after all.)
(They are creatures who know nothing of true wrath or hatred.)
(The source of their identity is jealousy.)
toruen
(They feel self-satisfied looking at those below,)
(and feel revolted looking at those above.)
toruen
(Within the society of anonymity, they are beat up in stark nakedness.)
(The first cue that will cause a mass society to degenerate is jealousy.)
(Those who are involved are unaware of their involvement.)
(They are creatures who will destroy not only themselves, but also everything else.)

toruen
(Eventually, they lose the essence and reality)
(they can do nothing more than looking despising others...)
toruen
(They can merely keep despising others...)
(They can merely keep nitpicking others...)
toruen
(Their selves and the world are painted over and consolidated with lies.)
(The truth..., just where might it be...?)
(Perhaps even truth itself has become nothing more than poison.)

kono uta ni imi wa aru no?
kono uta ni imi wa...
kono uta ni imi wa aru no?
kono uta ni imi wa...
aru yo

(They conduct themselves based on their vanity and selfishness.)

(On the inside, do they already know it's evil to do so?)

(It's a way for them merely to hide their own weakness.)

(They are creatures filled with jealousy instead of earnest anger.)

(Do they intend to remain trapped in the cycle of hypocrisy and jealousy?)

(What must they do to break out of it?)

(What is right?)

(In a world filled with vanity, jealousy, grudge, and self-interest...)

(Are they going to break down without ever understanding anything?)

Text přidala fancy

Text opravila Teresa01

Video přidala Zatsune

(Je to příběh o nelidských věcech řízených šílenou žárlivostí)
(Vítejte na jeho začátku)
(To, co se zrodí z předstíraných sympatií - pokrytectví)
(To, co vyplývá ze závisti - pocit žárlivosti)

(Toluen - methylbenzen)
(Je organická sloučenina, klasifikována jako aromatický uhlovodík.)
(Jeho chemický vzorec je C6H5CH3.)
(Kde má benzen jeden ze svých atomů vodíku nahrazen metylenovou skupinou.)
(Při pokojové teplotě je nestálý a hořlavý,)
(Takže je zařazen do "třídy 4, 1. kerosin (petrolej)" nebezpečná hmota (v Japonsku).)
(Podle Japonského toxikologického zákona je považován za nebezpečnou látku.)

(Jelikož je to druh jedu)
(Považuje se to za něco, co původně nebylo vůbec nutné.)
(To znamená, že budou nadále ztrácet všechno,)
(Své "já", ostatní a dokonce i svou nejcennější sebeúctu.)
(Nejsou ničím víc než objekty zesměšňování.)
(Nikým neuznáváni, samy se pomalu rozpadají.)

(Jejich "já", nasycené předstíranou sympatií)
(A snobskou logikou a etikou,)
(Pouze odsuzují ostatních ...)

Toluen
(Samovolná destrukce)
(Jejich původně neexistující identity)
(C7H8)
Toluen
(Oni nikdy neměli skutečné "já".)
(Nebyly lidmi, jen bytostmi, které se nazývaly "Homo sapiens".)
Toluen
(Nejsou ani uznáváni ani schopni uvědomit si sami sebe.)
(Nakonec pro ně nic nezůstane.)

Toluen, toluen, toluen
(Vše je jen lež.)
(Život je plný ničeho jiného, než porážkami.)

Toluen
(Jsou to přeci podvodníci.)
(Jsou to stvoření, která nevědí nic o skutečném hněvu nebo nenávisti.)
(Zdrojem jejich identity je žárlivost.)
Toluen
(Jsou spokojeni sami se sebou při pohledu na ty dole,)
(A jsou znechuceni při pohledu na ty nahoře.)
Toluen
(Uvnitř společnosti anonymních jsou poraženi v naprosté nahotě.)
(První narážka, která způsobí degeneraci masové společnosti, je žárlivost.)
(Ti, kteří jsou zapojeni, si toho nejsou vědomi.)
(Jsou bytosti, které zničí nejen sebe, ale i všechno ostatní.)

Toluen
(Nakonec ztratí podstatu reality.)
(Nemohou udělat nic víc, než pohrdat ostatními ...)
Toluen
(Mohou pouze pohrdat ostatními.)
(Mohou pouze hledat chyby na ostatních.)
Toluen
(Jejich já a svět jsou zahaleny a následně propojeny lžemi.)
(Pravda..., kde by jen mohla být?)
(Možná i samotná pravda se stala ničím víc než jedem.)

Má tato píseň smysl?
Tato píseň ...
Má tato píseň smysl?
Tato píseň ...
Má význam!

(Chovají se na základě jejich marnivosti a sobeckosti.)

(Hluboko uvnitř, ví, že je to špatné?)

(Je to jejich způsob, jak skrýt své vlastní slabiny.)

(Jsou bytosti naplněné žárlivostí namísto skutečného hněvu.)

(Mají v úmyslu zůstat uvězněni v koloběhu pokrytectví a žárlivosti?)

(Co musí udělat, aby se z toho vymanily?)

(Co je správně?)

(Ve světě plném marnosti, žárlivosti, nenávisti a sobeckosti ...)

(Chystají se zhroutit, bez jakéhokoliv pochopení?)

Překlad přidala fancy

Překlad opravila Teresa01

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.