Kecárna Playlisty
Reklama

Elegy of Existence - text, překlad

playlist Playlist
Would you call me the Lord of the bad world?
Would you blame it on me for being hurt?
Would it change anything if I said yes?
It's your own life, your own bloody game of chess
All the tears through the years, all the sorrow
Just dismiss and there won't be tomorrow
But keep in mind only life is for living
There is no fate but the fate you will give in
Nazval by jsi mě Pánem zlého světa?
Obvinli by jsi mě z toho, že ti bylo ublíženo?
Změnilo by se něco, kdybych řekl ano?
Je to tvůj vlastní život, tvá vlastní krvavá, šachová hra
Všechny slzy skrz roky, všechen ten zármutek
Jen propusť a nebude zítřka
Ale udrž v mysli, že pouze život je na žití
Není tu osud jen osud, kterému se vzdáš
When there's no time for me now
Without rhyme or reason how
Should I ever keep my vow
And not fail
Když pro mě teď není čas
Bez rýmu nebo důvodu jak
Mám udržet svůj slib
A neselhat
At the crossroads between hate and glory
Reaching pass-fail-point for now
Ruling clear-cut not my kind of story
Reaching pass-fail-point for now
As we die there's just one way to choose
It's the numen hot the soul you lose
U křižovatek mezi nenávistí a slávou
Pro teď dosahující bodu úspěchu
Vládnoucí jasně, není to můj typ příběhu
Pro teď dosahující bodu úspěchu
Když umíráme je jen jediná cesta na výběr
Je to ostrý duch, ztratíš duši
To be in charge is my declared intention
Fortune no starry-eyed invention
If they slow you accelerate
In their glare hidden sham and hate
To arise from the blank ones
No big thing
In the land of the blind the one eyed man is king
Recollect only live is for living
There's no fate but the fate you will give in
Být v čele je mým prohlášeným
Štěstí, ne snílkovský vynález
Pokud oni zpomalí, ty zrychlíš
V jejich záři skrytý klam a nenávist
Žádná velká věc
V zemi slepých je jednooký králem
Vzpomeň si, pouze pro žijící je žití
Není tu osud jen osud, kterému se vzdáš
When there's no time for me now
Without rhyme or reason how
Should I ever keep my vow
And not fail
Když pro mě teď není čas
Bez rýmu nebo důvodu jak
Mám udržet svůj slib
A neselhat
At the crossroads between hate and glory
Reaching pass-fail-point for now
Ruling clear-cut not my kind of story
Reaching pass-fail-point for now
As we die there's just one way to choose
It's the numen hot the soul you lose
U křižovatek mezi nenávistí a slávou
Pro teď dosahující bodu úspěchu
Vládnoucí jasně, není to můj typ příběhu
Pro teď dosahující bodu úspěchu
Když umíráme je jen jediná cesta na výběr
Je to ostrý duch, ztratíš duši
At the crossroads between hate and glory
Reaching pass-fail-point for now
Ruling clear-cut not my kind of story
Reaching pass-fail-point for now
As we die there's just one way to choose
Now for a little while
Now for a little time
There's no fate no evil
Now and forevermore
Then at the raging shore
You will be here
U křižovatek mezi nenávistí a slávou
Pro teď dosahující bodu úspěchu
Vládnoucí jasně, není to můj typ příběhu
Pro teď dosahující bodu úspěchu
Když umíráme je jen jediná cesta na výběr
Teď na malou chvíli
Teď na malou chvíli
Není tu žádný osud, žádné zlo
Teď a navždy
Potom u zuřících pobřeží
Budeš tady

Text přidala BlackWolf

Video přidala BlackWolf

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

Delta

Reklama

Visions of Atlantis texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.