Kecárna Playlisty
Reklama

The Enigmatic Spirit - text, překlad

playlist Playlist
From a far existence a phantom came
To gibe and curse the mortal.
Abhorrent was it bleareyed glance
Which petrified everything, even the wind.
So, from which dimensions did it travel ?
This metaphysical envoy.
Which breaks the logical symmetry,
And stand above our planetary puzzel.
Ze vzdáleného jsoucna přišel přízrak
Aby trápil a zaklínal smrtelníky
Tak odporný, že pod jeho kalným zrakem
Zkamení všechno, i vítr
Takže z jaké dimenze přicestoval?
Tento metafyzikální posel
Co porušuje logickou symetrii
A stojí nad tím naším planetárním mišmašem.
All this is symptomatic for those
Who's been baptized in fire.
It is at least my thesis
So I want the spirit to speak.
Tohle všechno jsou symptomy těch,
co prošli křestem ohněm.
Taková je aspoň má teorie
Takže chci, aby duch promluvil
(The Spirit:)
"In Heaven I am a wild ox.
On earth I am a lion.
A jester from hell,
And the shadows allmighty.
The scientist of darkness
Older than the constellations.
The mysterious jinx and
The error in heavens masterplan."
(Duch:)
Na nebesích jsem divoký býk
Na zemi jsem lev
Šprýmař z pekla
A všemocné stíny
Vědec z temnoty
Starší než souhvězdí
Záhadný proklatec a
Chyba v nebeském superplánu
An amorphous energy
Spawned in a cataract of flames
Invisible for our Supervision.
Do we dare to open our minds and souls
To even Analyse it?
Or should it rest in secrecy?
All I know is that I can't deny it
Licentious attraction
So I want the spirit to speak.
Amorfní energie
Zrozená v proudu plamenů
Neviditelná našemu zraku
Troufneme si otevřít naše mysli a duše
Třeba jen pro analýzu?
Nebo by to mělo zůstat v utajení?
Vím jen, že to nemůžu popřít
Nemravný půvab
Takže chci, aby duch promluvil
(The Spirit:)
"In Heaven I am a wild ox.
On earth I am a lion.
A jester from hell,
And the shadows allmighty.
The scientist of darkness
Older than the constellations.
The mysterious jinx and
The error in heavens masterplan.
(Duch:)
Na nebesích jsem divoký býk
Na zemi jsem lev
Šprýmař z pekla
A všemocné stíny
Vědec z temnoty
Starší než souhvězdí
Záhadný proklatec a
Chyba v nebeském superplánu
In Heaven I am a wild ox.
On earth I am a lion.
A jester from hell,
And the shadows allmighty.
The scientist of darkness
Older than the constellations.
The mysterious jinx and
The error in heavens masterplan."
Na nebesích jsem divoký býk
Na zemi jsem lev
Šprýmař z pekla
A všemocné stíny
Vědec z temnoty
Starší než souhvězdí
Záhadný proklatec a
Chyba v nebeském superplánu

Text přidala RikaAkira

Video přidala RikaAkira

Překlad přidala RikaAkira

Překlad opravila RikaAkira

Je zde něco špatně?
Reklama

Cosmic Genesis

Reklama

Vintersorg texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.