Playlisty Kecárna
Reklama

Somebody To Care - text, překlad

playlist Playlist
Don't you dare back down
Don't you dare give up
Because I know you're not alone
Neopovažuj se ustoupit,
neopovažuj se vzdát.
Protože já vím, že nejsi sama.
Even when life seems down, it seems burnt out
And there's nothing that you can do
Don't take the alternate route
Because there's always somebody who cares (cares)
I když se život zdá být na dně, zdá se vyhořelý
a neexistuje nic, co bys mohla udělat.
Neber alternativní cestu,
protože je tady vždy někdo, kdo se stará. (stará)
So when you feel like it's the end
There's no turning, think of those you love
You may believe that no one cares
But you're not facing reality yeah
Takže, když máš pocit, že je to konec,
není tady žádná odbočka, mysli na ty, které miluješ.
Můžeš věříš, že se nikdo nestará,
ale nečelíš realitě.
So when you feel lost and lonely
Don't second guess yourself
We've all had our times of failure
Times of struggle, times of guilt
So remember the good times
Just remember the good times
Takže, když se cítíš ztracená a osamělá,
neodhaduj.
Všichni máme svá období selhání,
období boje, období viny.
Tak si pamatuj ty dobré časy,
jen si pamatuj ty dobré časy.
So when you feel like it's the end
There's no turning, think of the ones you love
Takže, když se cítíš, jako že je to konec,
není tady žádná odbočka, mysli na ty, které miluješ.
So when you feel like it's the end
There's no turning, think of those you love
You may believe that no one cares
But you're not facing reality yeah
You're not facing reality
Takže, když máš pocit, že je konec,
není tady žádná cesta, mysli na ty, co miluješ.
Můžeš věříš, že se nikdo nestará,
ale nečelíš realitě.
Nečelíš realitě.
I said don't back down
Now I'm lost without you here
I remember when you meant everything to me
Now you're gone
Řekl jsem neustupuj,
teď jsem tady bez tebe ztracený.
Vzpomínám si, když jsi pro mě znamenala vše,
teď jsi pryč.

Text přidala Simmcaa

Video přidala Simmcaa

Překlad přidala Simmcaa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Prologue

Reklama

Villain of the Story texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.