Playlisty Kecárna
Reklama

Break The Chains - text, překlad

playlist Playlist
Welcome to a land
Where no one is free
And no one is brave
With a system so flawed
It can no longer be sustained
The foundation built by our founding fathers
Has gone done in flames
Every word written to protect your rights
Has been buried in their fucking graves
Vítej v zemi,
kde nikdo není volný,
a nikdo není statečný.
S tak vadným systémem,
to nemůže už dlouho vydržet.
Základ postavený našimi otci zakladateli,
skončil v plamenech.
Každé slovo napsané na ochranu tvých práv,
bylo pohřbeno v jejich zasraných hrobech.
You could have seen this coming
If you would have paid attention
But you just blindly followed
And played their fucking game
You let the propaganda poison your mind
Now you're just a slave
A number without a name
Mohl si to vidět přicházet,
kdybys věnoval pozornost.
Ale tys jen slepě následoval,
a hrál jejich zpropadenou hru.
Nechal si propagandu otrávit tvou mysl,
teď jsi jen otrok.
Číslo beze jména.
You're all cowards
You'll do whatever they say
You think they'll keep you safe
You're all cowards
We'll see how safe you are when you wake up in chains
Všichni jste zbabělci,
uděláte vše, co řeknou.
Myslíte si, že vás ochrání,
všichni jste zbabělci.
Uvidíme, v jakém bezpečí budete, až se probudíte v řetězech.
Who will you follow?
Who will you follow now?
It's time to break the chains
We cannot live this way
We have to break the chains
It's time to break the chains
Koho budete následovat?
Koho teď budete následovat?
Je na čase rozbít ty řetězy,
nemůžeme žít tímhle způsobem.
Musíme rozbít ty řetězy,
je na čase rozbít ty řetězy.
Everything's been falling apart
Right before your eyes
You never cared enough from the start
You believed every single lie
Where is your voice?
Where are your guns?
They've taken everything
Všechno se rozpadalo na kousky,
přímo před tvýma očima.
Nikdy ses dost nestaral už ze začátku,
věřil jsi každičké lži.
Kde je tvůj hlas?
Kde jsou tvé zbraně?
Vzali všechno.
Now you have nothing Teď nemáš nic.
It's time to man up & stand up for what you know is right
And realize that it's vital that we all stay alive
We are the voice of the people
And it's our choice to be lethal
Against the forces of evil
So freedom will survive
Je na čase vzmužit se a stát za tím, co víš, že je správné.
A uvědomit si, že je nezbytné, abychom všichni zůstali naživu.
Jsme hlas lidu.
A je to naše volba být smrtící,
proti síle zla.
Tak svoboda přežije.
Who will you follow?
Who will you follow now?
Koho budeš následovat?
Koho teď budeš následovat?

Text přidala Simmcaa

Text opravila Simmcaa

Video přidala Simmcaa

Překlad přidala Simmcaa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Break The Chains - Single

Reklama

Villain of the Story texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.