Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
What I read in the was reality
Hell created by students of bestiality
If this is the human race we're all sick
Torture an animal, you think you're better than it
to, co jsem si přečetla, bylo reálné
peklo stvořeno studenty zvířeckosti
jestli toto je lidská rasa, jsme všichni choří
týráš zvíře a myslíš si, že jsi lepší než ono
Wake up it's time to die again
Your plite must make me cry again
They stick electrodes inside your head
If you're lucky, you'll soon be dead
probuď se, je čas znovu zemřít
tvůj těžký úďěl mě musí zase rozplakat
do hlavy ti strčí elektrody
a máš-li štěstí, brzy budeš mrtvý
Choking on tobacco smoked for pleasure
Testing out cream for a wrinkled face
Agony we cannot measure
Trapped behind the bars with no escape
dusíš se tabákem kouřeným pro potěšení,
testuješ krém na vrásčitou tvář
agónie, s jakou se nemůžeme měřit
uvězňen za mřížemi bez útěku
Increasing Cancer Research's wealth
Isn't going to bring you good health
Reality, you continue to ignore
Much more pain for us all to endure
bohatství výzkumu rakoviny se zvyšuje
nepřinese ti zdraví
realita, kterou dále ignorujete
mnohem víc' bolesti, kterou musíme všichni vydržet
One day your factories and laboratories
Will be burned and you'll be brought to your knees
Then you'll find out what it's really like
When someone slowly ends your life
jednoho dne vaše továrny a laboratoře
budou spáleny a padnete na kolena,
tehdy zjistíte, jaké to opravdu je,
když vám ňekdo pomalu ukončuje život
In factory farms across the country
Millions waiting to be freed
You say that they lack human feelings
This battered flesh on which we feed
na továrních farmách po celé zemi
čekají miliony na osvobození
říkají, že nemá lidské pocity
tohle týráné maso, kterým se krmíme
Is it really so hard to open your eyes
See through a cruel goverment's disguise
Use your voice for those who have none
Or has the system struck you dumb?
je to fakt tak těžké otevřít oči,
prohlédnout skrz krutý převlek vlády?
užij svůj hlas za ty, co žádný nemají
nebo tě systém oblbnul?
Upper crust on horseback, so sick in the head
Getting such pleasure from a useless death
Taxpayer's money for the royal stud
So the parasites can let some more blood
vyšší třída je na koni, má chorou hlavu
tolik je těší zbytečná smrt
peníze z daní pro královský chov,
aby paraziti měli více krve
Maiming and killing, setting your traps
Animal loving nation, a load of crap
You have no emotions, you're devoid of pity
The lowest part of humanity.
mrzačeňí a zabíjení, kladení pastí
národ milující zvířata - kupa sraček
nemáte žádné city, postrádáte soucit
nejňižší část lidskosti
Wake up it's time to die again. probuď se, je čas znovu zemřít

Text přidala Ble

Video přidala Ble

Překlad přidala hovnocucvosa

Je zde něco špatně?
Reklama

Stand Strong Stand Proud

Reklama

Vice Squad texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.