Kecárna Playlisty
Reklama

The Wanderer's Note - text, překlad

playlist Playlist
After the storm - WE STAND
Sailing again, discovering new lands...
WE FOLLOW THE WIND
Your eyes can be fooled, and lose every rules...
Under the sun - WE RUN!
Leaving each place, our own trace...
We tell our thoughts, we tell what we meet,
WE TELL ALL THE PEOPLE, THE FEARS,
THE NEEDS...
Po bouři - STOJÍME
Odplouvající, objevující nové země...
NÁSLEDUJEME VÍTR
Tvé oči můžou být oklamány a ztratí všechna pravidla
Pod slunce - BĚŽÍME!
Opouštějící každé místo, naše vlastní stopa...
Vyprávíme o našich myšlenkách, o tom, co jsme potkali
ŘEKNEM O VŠECH LIDECH, OBAVÁCH, POTŘEBÁCH...
October 29, a shipwreck slows down the pace
The journey's end vas painted on our scared faces
In the trouble, in the danger, we start to remember
What we earn, what we give, what we still believe
29. října, vrak zpomaluje
Konec cesty byl namalován v našich vystrašených tvářích
V problému, v nebezpečí, začínáme si pamatovat
Co získáváme, co dáváme, v co stále věříme
One page for an old man's folk story
One page for a woman's deep eyes
Even for a pain, even for a lie
A blank page you will find...
Jedna strana pro folkový příběh starého muže
Jedna strana pro hluboké oči ženy
Dokonce i pro bolest, pro lež
Prázdnou stránku najdeš...
Carry on, feel the road
Where the journey ends again we don't know!
Once again, cross the edge
We keep alive what we live with this line!
Pokračuj, pociť cestu
Kde cesta znovu končí, nevíme!
Ještě jednou překročíme okraj
Držíme na živu to čím žijeme!
And you cannot write until you have lived
How many words will fill this page?
A nemůžeš psát dokud jsi žil
Kolik slov zaplní tuto stránku?
Maybe a tale, maybe a rhyme
MAYBE A LOVE YOU CANNOT REQUITE!
A lesson you give, and the thousand received!
WE WANT REMEMBER ALL!
Možná příběh, možná rým
MOŽNÁ LÁSKU NEMŮŽEŠ OPLATIT!
Lekci, kterou dáváš a tisíc dostaneš!
CHCEME SI PAMATOVAT VŠECHNO!
December 27, the first time we sail together
We don't know where is the way
But the quest for us, now, is the same
27. prosince, poprvé spolu plujeme
Nevíme, kde je cesta
Ale pátrání pro nás je stejné
We leave the home, we leave affections
To take our own direction
We want it all, we keep on fighting
No disguise no compromise!
Opouštíme domov, opouštíme city
Abychom vzali vlastní směr
Chceme všechno, dál bojujeme
Bez převleku, bez kompromisu!

Text přidala satanyka

Text opravil DevilDan

Video přidala satanyka

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

The Bivouac

Reklama

Vexillum texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.