Kecárna Playlisty
Reklama

The Marketsquare of Dooley - text, překlad

playlist Playlist
We crossed the line
In this famous square we arrived
A place of swap, forbidden to the cash
Překročili jsme hranici
Na toto slavné náměstí jsme dorazili
Místo odkladů, zapovězené pro hotovost
Hundreds of stands
Here you can find what you search
Advice or wine, drugs or jewels which shine
Stovky stánků
Tady můžeš najít to, co hledáš
Radu nebo víno, léky nebo šperky, které září
All rely on all, nothing can be stolen Všichni spoléhají na všechno, nic nemůže být ukradeno
Leave the dough, leave it to the fools!
I hope they can eat it instead of food!
No more Slaves of this shining gold!
This is the faith, of the market square!
Nech ty prachy, nech ty blázny!
Doufám, že se jich nají místo jídla!
Už žádní otroci tohoto zářícího zlata!
Tohle je víra, náměstí!
There are no ranks, no way for the banks
You'll have no debt, and nothing more to ask
Nejsou tu žádné pozice, žádný způsob pro banky!
Nebudeš mít dluh a nic víc na co se ptát
Your skill as writer for a piece of fresh bread
New shoes to your horse, exchanged for a dress
Tvé zkušenosti spisovatele za kus čerstvého chleba
Nové boty za koně, vyměněného za šaty
Out of this wall, every one believes they can
They can do anything, they have no more to learn!
Za touto zdí, každý věří, že může
Můžou cokoliv, nemají se co učit!
You can't hoard, you can't try to resell
Your commitment decides your success
Have just an hammer it's not enough
You are not a blacksmith, you are a bluff!
There is no place for those
Who only want to teach and earn
Nemůžeš hromadit, nemůžeš se snažit prodávat
Tvůj závazek rozhodne o úspěchu
Už jen kladivo není dost
Nejsi kovář, jsi blaf
Není tu místo pro ty
Kteří se chtějí učit a vydělávat

Text přidala satanyka

Text opravil DevilDan

Videa přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

The Bivouac

Reklama

Vexillum texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.