Kecárna Playlisty
Reklama

The Jester: Over the Clouds - text, překlad

playlist Playlist
Finally I found the man, he seems too mad...
Pointed shoes and tinkling hat, how could he help?
Like a spell, everyone listens to him
A sharped tongue...
Now attacks the power, now attacks the folks
Konečně jsem našel muže, vypadá tak šíleně...
Špičaté boty a zvonící čepice, jak může pomoci?
Jako kouzlem, všichni mu naslouchají
Ostrý jazyk...
Teď útočí síla, teď útočí lid
Tell me what you have to employ
If you want to save it
He can heal the deepest wound but he's just run away
Řekni mi, co musíš použít
Pokud to chceš zachránit
Umí léčit nejhlubší rány, ale on jen utelk
Look the sky and tell me what you see
Shining sun, despite the clouds, you will see
Dark is our time haze in all the minds
Don't forget to look the sky
Over the cloud the sun is bright
Pohleď na oblohu a řekni mi co zříš
Zářící slunce navzdory mrakům uvidíš
Temnota je dočasný opar v každé mysli
Nezapomeň se podívat na oblohu
Nad mraky je slunce jasné
Why do you waste your time?
Why don't you give a damn?
Your games are full of lies
Why don't you speak the truth?
Proč plýtváš svým časem?
Proč se nestaráš?
Tvé hry jsou plné lží
Proč nemluvíš pravdu?
I'm waiting for your smile, my blinded friend
Laughing is the last chance we will have
Everybody run! Something to be done
Come on! Help me with these dumbs
Čekám na tvůj úsměv, slepý příteli
Smích je poslední šance, již budeme mít
Všichni utíkejte! Něco je třeba udělat
Pojďte! Pomozte mi s těmi hlupáky
Shout, dance, charmed glance
Rising spirit man by man...
What about the Guardian's path?
What about my quest?
Křik, tanec, okouzlující pohled
Stoupající duch člověka za člověkem
Co Ochráncova stezka?
Co můj úkol?
Oh maybe fell asleep, or waiting far away
Maybe they will come back once again
The rule is just to love, and do the thing you want
And infecting all their hearts
Možná usnou, možná čekají daleko
Možná se jednou vrátí
Pravidlo je pouze milovat, a dělat věci, které chceš
A nakazit jejich srdce
Over the sky...
New eyes to find...
Beyond imagination...
A simple smile...
To spread the light...
Defend the right...

Text přidala satanyka

Video přidala satanyka

Překlad přidala WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama

Unum

Reklama

Vexillum texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.