Kecárna Playlisty
Reklama

The Hunt - text, překlad

playlist Playlist
A new dawn is come, my rucksack is done
Another day, another path wherever I will run
No time to say goodbye, no one is by my side
My mission is my new dimension
What I will find?
Nový úsvit přišel, můj batoh je hotov
Další den, delší cesta kamkoliv poběžím
Není čas na sbohem, nikdo není po mém boku
Můj úkol je můj nový rozměr
Co najdu?
Running fast, grazing all the barks
The trees are moving all their arms
I'm straking beaten tracks
I track the trail, I smell the air
I leave the river on my back I find myself
Běžící rychle, pasoucí všechny štěkoty
Stromy pohybují všema rukama
Jdu po vyšlapaných cestách
Sleduju stopu, cítím ji ve vzduch
Nechávám řeku za sebou, nacházím sebe
Looking at your eyes
You are gazing at mine
I can feel your breath
While my arrow is flying
Dívající se do tvých očí
Ty zíráš na mě
Cítím tvůj dech
Zatímco můj šíp letí
Brother forgive me for what I have done
As hunter you found me, on this way we were bound
I'll pray for your soul for your sacrifice
Bratře, odpusť mi, co jsem udělal
Jako lovec jsi mě našel, na téhle cestě jsme byli svázáni
Modlil jsem se za tvou duši, za tvou oběť
As hunter you found me, as brother I will cry
Your strength will help my son
Your wisdom will guide my heart
As hunter you found me
Through your eyes no more be blind
Jako lovec jsi mě našel, jako bratr budu plakat
Tvá síla pomůže mému synovi
Tvá moudrost povede mé srdce
Jako lovec jsi mě našel
Díky tvým očím už nikdy slepým
I overcame the falls
The lair of the wolf
Do I deserve the gift?
Do I deserve to come back home?
Překonávám pády
Doupě vlka
Zasloužím si dar?
Zasloužím si vrátit se domů?
And when the final blow has reached the unlucky goal
What will I tell your son?
Water, bow, speed and honest thoughts
This is all I need today to face my way
A když konečný úder dosáhl smolný cíl
Co řeknu tvému synovi?
Voda, luk, rychlost a poctivé myšlenky
Tohle všechno dneska potřebuju, abych čelil mé cestě
I'll tell your story, your deserved glory
I'll wait for my time to pay for my crime
Impartial justice, respect for everyone
The same chance to live or die
The chance to fall or rise
Povím ti příběh, tvé zasloužené slávy
Čekal jsem na svůj čas, abych zaplatil za zločin
Nestranná spravedlnost, respekt pro každého
Ta samá šance žít nebo zemřít
Šance spadnout nebo povstát

Text přidala satanyka

Text opravil DevilDan

Video přidala satanyka

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

The Bivouac

Reklama

Vexillum texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.