Kecárna Playlisty
Reklama

The Brave and the Craven - text, překlad

playlist Playlist
"Yes for me the highest mountains
are only another piece of my path.
Dangers no more scared me
If someone believe in my skills,
For my deals and my ideals
I'm ready to strike everyday,
I'm not afraid to die
If my death make someone else safe!"
Ano, pro mě nejvyšší hory
Jsou jen dalším kusem mé cesty
Nebezpečí mě už nevyděsí
Jestli někdo věří v mé dovednosti
V nabídkách a nápadech
Jsem připraven udeřit každý den
Nebojím se zemřít
Pokud má smrt někoho ochrání!
"I prefer the easiest chance
if a junction arise on my way,
I think is better stand still here
Instead of make a mistake,
I don't mind at all
If someone will certainly die,
I have to think about myself
Or the freedom will never be mine!"
Preferuji snadnější možnost
Pokud na mé cestě vznikne uzel
Myslím, že je lepší zůstat tady
Namísto toho udělat chybu
Vůbec mi to nevadí
Pokud někdo zemře
Musím myslet na sebe
Nebo svoboda nikdy nebude má!
Face to face, slowly embrace
Find two faiths,
Flee away
Forced to stay, different braves,
What's the meaning of your deeds?
Tváří v tvář, pomalé objetí
Najdi dvě víry
Utíkej pryč
Nucen zůstat, odlišní hrdinové
Jaký je význam vašich skutků?
The fear is scales
For their choices and rules them all,
Reveals their kind and changes
Streams into falls,
Two ways to face anything in our life,
Which one you will choose?
Will fight or hide?
Strach je stupnice
Jejich možností a vládne všem
Odhaluje jejich druh a změny
Proudí až k pádům
Dvě cesty, kterým čelit ničemu ve svém životě
Kterou si vybereš?
Budeš bojovat nebo se schováš?
From an unexpected madness
every kind our decision will stem,
We can try to hide our guide,
but pulse is overcoming the mind
You can find the courage in denial!
Cowardice is lurking while
In our hearts she lies!
Z nečekaného šílenství
Z každého druhu bude vyplývat rozhodnutí
Můžeme se snažit schovat naše průvodce
Ale puls překonává mysl
Můžeš najít odvahu v popření!
Zbabělost číhá zatímco
V našich srdcí lže!
The fear is scales
For their choices and rules them all,
Reveals their kind and changes
Streams into falls,
Two ways to face anything in our life,
Which one you will choose?
Will fight or hide?
Strach je stupnice
Jejich možností a vládne všem
Odhaluje jejich druh a změny
Proudí až k pádům
Dvě cesty, kterým čelit ničemu ve svém životě
Kterou si vybereš?
Budeš bojovat nebo se schováš?
The line is so thin
We are the actions we do,
You are the brave
But the craven will win sometime!
Together have a place in you!
Linka je tenká
Jsme akcemi, které děláme
Jsi statečný
Ale zbabělec někdy vyhraje!
Společně v tobě mají své místo!
The fear is scales
For their choices and rules them all,
Reveals their kind
And changes, streams into falls,
Two ways to face anything in our life,
Which one you will choose?
Will fight or hide?
Strach je stupnice
Jejich možností a vládne všem
Odhaluje jejich druh a změny
Proudí až k pádům
Dvě cesty, kterým čelit ničemu ve svém životě
Kterou si vybereš?
Budeš bojovat nebo se schováš?

Text přidala satanyka

Text opravil DevilDan

Video přidala satanyka

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

The Wandering Notes

Reklama

Vexillum texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.