Kecárna Playlisty
Reklama

Rising From The Ruins - text, překlad

playlist Playlist
What can you do when the clouds are above,
Maybe the shadows imprison your heart,
Thinking to deamons of your trouble past,
Your eyes betray the insecurity one!
Co můžeš udělat, když nad tebou jsou mraky?
Možná stíny uvěznily tvé srdce
Přemýšlející o démonech tvé problémové minulosti
Tvé oči zradí ty nejisté!
Run away, today, because it's the time!
Sometimes your mind can be blind
But follow the sign!
It isn't too late!!!
Utíkej, dneska, protože je čas!
Někdy tvá mysl může být slepá
Ale následuj znamení!
Není příliš pozdě!!!
Fly, with your strong wings in the sky like an eagle
Lies, desperation for your rough and insanity mind,
Fly, with your strong wings in the sky like an eagle
Fly, for salvation, to forget your own terrible words!
Leť, silnými křídly jako orel v nebi
Lži, zoufalství pro tvou hrubou a šílenou mysl
Leť, silnými křídly jako orel v nebi
Leť pro spásu, abych zapomněl svá vlastní ošklivá slova!
Fight everyone with your sword made of steel,
The winter is coming again!
Under the stars you can feel it in the air,
deep inside your soul
Bojuj se všemi svým mečem z oceli
Zima znovu přichází
Pod hvězdami ji můžeš cítit ve vzduchu
Hluboko ve své duši
Carry on the age is coming, see the black beast,
Can you withstand in the light?
Dál věk přichází, viz černou bestii
Vydržíš na světle?
Run away, today, because it's the time!
Sometimes your mind can be blind
But follow the sign!
It isn't too late!!!
Utíkej, dneska, protože je čas!
Někdy tvá mysl může být slepá
Ale následuj znamení!
Není příliš pozdě!!!
Into the dusk he had whisper to you,
promise of glory and pride in your head,
The only one cries into your jail,
Can they forgive for what you have done?
Do soumraku ti šeptal
Slib slávy a pýchu ve své hlavě
Jen jeden pláče ve svém vězení
Odpustí mu to co udělal?
Run away, today, because it's the time!
Sometimes your mind can be blind
But follow the sign!
It isn't too late!!!
Utíkej, dneska, protože je čas!
Někdy tvá mysl může být slepá
Ale následuj znamení!
Není příliš pozdě!!!
Fly, with your strong wings in the sky like an eagle
Lies, desperation for your rough and insanity mind,
Fly, with your strong wings in the sky like an eagle
Fly, for salvation, to forget your own terrible words!
Leť, silnými křídly jako orel v nebi
Lži, zoufalství pro tvou hrubou a šílenou mysl
Leť, silnými křídly jako orel v nebi
Leť pro spásu, abych zapomněl svá vlastní ošklivá slova!
Fly into the sky to forget your lies
Lies into the shadows behind you
Fly into the sky, don't forget lies
Live with honour without all your fears
Leť do nebes abys zapomněl na své lži
Leží ve stínu za tebou
LeŤ do nebes, nezapomeň lži
Žij se ctí bez svých obav

Text přidala satanyka

Text opravil DevilDan

Video přidala satanyka

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

The Wandering Notes

Reklama

Vexillum texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.