Kecárna Playlisty
Reklama

Megiddo - text, překlad

playlist Playlist
In a far and ancient land
The power of a ruthless hand
Enslaves and all burns
Steady at any cost to reach
Dominion cutting meat
With false promises tries to cheat
V daleké a starobylé zemi
Síla nemilosrdné ruky
Zotročuje a všechno pálí
Setrvalá za každou cenu dosáhnout
Navlády řezáním masa
Falešnými sliby snažící se podvádět
Through the rivers through the sands
Searching for a good new land
To exploit with a smile so bland
Řekami, pískem
Hledající novou, dobrou zemi
Na využití úsměvu tak nevýrazného
Water, woods, ground and all the men
Who welcome you giving the hand
The awareness: a word he can withstand
The flame still burns
The new plagues are here
I have something to say
Voda, dřevo, země a všichni lidé
Kteří vítají tvou podávající ruku
Povědomí: slovo, které vydrží
Plamen stále hoří
Nová epidemie je tu
Musím něco říct
Overhanging the same fear of ancient crag
My call in raging sun
Hear the calling
Shadows come back from the past
The void is come
Převislý stejný strach starověkých skal
Moje volání je zuřící slunce
Slyš mé volání
Stíny přichází zpátky z minulosti
Prázdnota přišla
Like a swarm of roaches
Eat and nothing leave for the coming kids
Some sort of a boil, some sort of a skin disease
Turn dark like a bruise
Jako roj švábů
Jí a nic nenchávají pro přicházející děti
Nějaký var, nějaká kožní nemoc
Tmavne jako modřina
Welcome to the land of darkness, keep walking
Carry on the race
Ten plagues come back from past
Same story but this time it's not god's blame
Vítej v zemi temnoty, jdi dál
Pokračuj v závodě
Deset morových ran se vrací z minulosti
Stejný příběh, ale teď to není boží vina
Can see the overhanging?
Call the raging sun
Vidíš ten převis?
Volej zuřící slunce

Text přidala satanyka

Text opravil DevilDan

Videa přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

The Bivouac

Reklama

Vexillum texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.