Playlisty Kecárna
Reklama

History - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I wander lonely streets
Behind where the old Thames does flow
And in every face I meet
Reminds me of what I have run from
Toulám se pustými ulicemi
Někde za mnou teče ta stará Temže
A v každém člověku, kterého potkám
Vidím to, od čeho jsem utekl
In every man, in every hand
In every kiss, you understand
That living is for other men
I hope you two understand
V každém člověku, v každé ruce
V každém polibku, rozumíte
Takový život je pro někoho jiného
Doufám, že ty tomu rozumíš
I've got to tell you my tale
Of how I loved and how I failed
I hope you understand
These feelings should not be in the man
Měl bych ti říct svůj příběh
O tom, jak jsem miloval, a jak jsem selhal
Doufám, že rozumíte
Takhle by se člověk cítit neměl
In every child, in every eye
In every sky, above my head
I hope that I know
So come with me in bed
Because it's you and me, we're history
There ain't nothing left to say
When I will get you alone
V každém dítěti, v každém pohledu
V každém nebi, co mám nad hlavou
Doufám, že to vím
Tak pojď si se mnou lehnout
Protože jsme ty a já, jsme historie
Teď už není co říct
Když tě nechám samotnou
Maybe we could find a room
Where we could see what we should do
Maybe you know it's true
Living with me is like keeping a fool
Možná bychom mohli najít pokoj
Tam bychom mohli najít cestu, jak pokračovat
Možná to víte, je to pravda
Žít se mnou je jako starat se o blázna
In every man, in every hand
In every kiss, you understand
That living is for other men
I hope you know that I am me, so come on
I'm thinking about history
And I'm living for history
And I think you know about me, cause I am
V každém člověku, v každé ruce
V každém polibku, rozumíte
Takový život je pro někoho jiného
Snad víš, že já jsem sám sebou
Já přemýšlím o minulosti
A žiju pro minulost
A myslím si, že o mně víš, vždyť já ještě jsem
And one and one is two
But three is company
When you're thinking about the things you do
And you're thinking about the things you do
I wanna tell you my tale
How I fell in love and jumped out on my bail
Do you understand?
There's more in a smile than in a hand
A jedna a jedna jsou dvě
Ale tři už je společnost
Když přemýšlíš o tom, co děláš
A ty přemýšlíš o tom, co děláš
Chtěl bych ti říct svůj příběh
Jak jsem se zamiloval a z té lásky se vyplácel
Rozumíš mi?
Úsměv může udělat víc než nabídnutá ruka
In every sky, in every kiss
There's one thing that I might have missed
Why am I going to
A place that now belongs to you
V každém nebi, v každém polibku
Možná jsem něco vynechal
Proč jdu právě tam
Na místo, které teď patří tobě
But you were me - and so am I
Let's pick it up, let's even try
To live today, so why not smile
Don't dream away your life 'cause it is mine
(It is mine)
Is that a crime (is that a crime)
This life is mine
Ale tys byla jako já - a já taky
Tak se pojďme zvednout, pojďme to ještě zkusit
Žít dnes, tak proč ne s úsměvem
Neprosni si celý život, vždyť je i můj
(Je i můj)
Má to být zločin (Má to být zločin)
Tenhle život je i můj
But the bed ain't made
It's filled full of hope
I've got a skin full of dope
Oh, the bed ain't made
But it's filled full of hope
I've got skin full of dope
Jenomže postel není ustlaná
Je plná naděje
A já mám pod kůží drogy
Ta postel není ustlaná
Ale je plná naděje
Mám pod kůží drogy

Text přidala meegii

Text opravil Kakoolha

Video přidal Kakoolha

Překlad přidala vannesa1

Překlad opravil Kakoolha

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

A Northern Soul

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.