Kecárna Playlisty
Reklama

Stockings - text, překlad

playlist Playlist
I don't care for tights, she says
and does not tell me why
She hikes her skirt above her knee
revealing one brown thigh
Nezajímají mě punčochy, řekla
a nesdělila mi proč.
Vyhrnula si sukni nad koleno
a odhalila jedno hnědé stehno.
I see, I say, and wonder at
her slender little fingers
How cleverly they pull upon
the threads of recent slumbers
Vidím, říkám, a žasnu nad
jejími štíhlými malými prstíky.
Jak chytře se táhnou až k
nitkám poslední dřímoty.
Do you know where friendship ends
and passion does begin?
It's between the binding of
her stockings and her skin.
(oh yeah)
Jestlipak víš, kde přátelství končí
a vášeň začíná?
Je to mezi vázáním
jejích podvazků a její kůží.
(oh yeah)
She stayed up so late I thought
she'd ask me to go dance
But something in the way she laughed
told me I had no chance
Zůstala vzhůru tak dlouho, jak jsem myslela
vyzvala mně k tanci.
Ale něco ve způsobu jak se smála
mi sdělovalo, že nemám na výběr.
The fiction in her family
was that she was never nice
I'd say she was very
I just did not see the price
Podle její rodiny
nikdy nebyla moc hezká.
Řekla bych, že je velmi...
Jen jsem neviděla důvod.
Do you know where friendship ends
and passion does begin?
When the gin and tonic
makes the room begin to spin.
(oh yeah)
Jestlipak víš, kde přátelství končí
a vášeň začíná?
To když gin a tonik
způsobí, že se místnost začne točit před očima
(oh yeah)
There may be attraction here
but it will never flower
So I'm assigned to read her mind, now
in this witching hour
Může tu být přitažlivost,
ale nikdy nebude květinou
Tak jsem fascinovaná čtením její mysli, teď
v této fascinující hodině.
Here's no game for those who claim
to be easily bruised
But how can I complain
when she's so easily amused?
Není tu hra pro ty, kteří tvrdí
že jsou lehce zranitelní.
Ale jak si mohu stěžovat,
když ona byla tak snadno pobavená?
Do you know where friendship ends
and passion does begin?
(When she does not show you
the way out on the way in) --
It's between the binding
of her stockings and her skin.
(oh yeah)
Jestlipak víš, kde přátelství končí
a vášeň začíná?
(Když ti neukáže
způsob jak na to jít) --
Je to mezi vázáním jejích
podvazků a její kůží
(oh yeah)

Text přidal nemo

Video přidal ronaldinho1

Překlad přidala AronoeleGaga

Je zde něco špatně?
Reklama

Nine Objects of Desire

Reklama

Suzanne Vega texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.