Playlisty Kecárna
Reklama

Melo ft. Veela - Doctor (Doctor Who Anthem) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You know it's you and me, boy
There really are no others
Our sadness brought you over
How
Did you expect me to stay
Damsel delusions in the way
Eyes hypnotizing me closer
Víš, že jsme jen ty a já, chlapče
Vážně tady není nikdo jiný
Náš smutek tě sem přivedl
Jak
Jsi očekával, že zůstanu
Představy slečny v cestě
Oči mě blíže hypnotizují
Fear
Never got in the way
You made it seem okay
Explosions, no more illusions
And I
Am not afraid of you
All I ever have to do
In danger, is to
Yell "Doctor, Doctor!"
Strach
Se nikdy nedostal do cesty
Nechal jsi to vypadat v pořádku
Výbuchy, žádné další iluze
A já
Se tě nebojím
Vše co jsem kdy musela udělat
V nebezpečí, je jen
Zakřičet "Doktore, Doktore!"
Yes
You were just a stranger
Steering me out of danger
Nameless, but for one word -
"Doctor, Doctor!"
You
Told me how you could feel the earth
Moving swiftly under us
Tilting back and forwards
"Doctor, Doctor!"
Now
You're telling me you're an alien
And that you don't have a friend
To come with you the distance
"Doctor, Doctor!"
Some
How you're speaking in brilliance
About my planet's desecrance
Thinking I will enjoy it
"Doctor, Doctor!"
Ano
Byl jsi jen cizinec
Vedl jsi mě z nebezpečí
Beze jména, až na jedno slovo -
"Doktore, Doktore!"
Ty
Řekl jsi mi jak dokážeš cítit Zemi
Pohybovat se svižně pod námi
Naklánět se dopředu a dozadu
"Doktore, Doktore!"
Teď
Mi říkáš, že jsi odlišný
A že nemáš přátele
Kteří by za tebou šli tu dálku
"Doktore, Doktore!"
Nějak
Jak mluvíš v genialitě
O znesvěcení mé planety
Přemýšlím, že si to užiji
"Doktore, Doktore!"
I'm staring though the glass, now
Where do I find them and how
The last remaining humans
Wait
The sun filter's getting lower
The cracks are getting closer
And now the door won't open
"Help, Doctor, Doctor!"
Teď zírám skrze sklo
Kde je najdu a jak
Ty poslední zbývající lidi
Počkej
Sluneční filtr slábne
Praskliny se přibližují
A dveře teď nejdou otevřít
"Pomoc, Doktore, Doktore!"
Yes
You were just a stranger
Steering me out of danger
Nameless, but for one word -
"Doctor, Doctor!"
You
Told me how you could feel the earth
Moving swiftly under us
Tilting back and forwards
"Doctor, Doctor!"
You
Try to soothe me with your voice
Even though it is trembling
You've never sounded menacing
"Doctor, Doctor!"
I'm
Dodging sunbeams, praying
My morale is decaying
Wince as I keep saying -
"Doctor, Doctor!"
Ano
Byl jsi jen cizinec
Vedl jsi mě z nebezpečí
Beze jména, až na jedno slovo -
"Doktore, Doktore!"
Ty
Řekl jsi mi jak dokážeš cítit Zemi
Pohybovat se svižně pod námi
Naklánět se dopředu a dozadu
"Doktore, Doktore!"
Ty
Se snažíš mě zklidnit svým hlasem
I když je roztřesený
Nikdy jsi nezněl výhružně
"Doktore, Doktore!"

Se vyhýbám paprskům, modlím se
Má morálka se rozkládá
Šklebím se při říkání -
"Doktore, Doktore!"

Text přidala xXFerriskaXx

Video přidala xXFerriskaXx

Překlad přidal Gwerim

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.