Playlisty Kecárna
Reklama

Society - text, překlad

playlist Playlist
hmmm ooh hooo hooohmmm ooh hooo hooo
It's a mystery to me
we have a greed
with which we have agreed
Je mi záhadou
máme chamtivost
se kterou jsme souhlasili
You think you have to want
more than you need
until you have it all you won't be free
Myslíte si, že musíte chtít
více, než potřebujete
dokud nebudete mít vše co chcete, nebudete volní
society, you're a crazy breed
I hope you're not lonely without me
společnosti, ty bláznivé plemeno
Doufám, že nejsi sama beze mě
When you want more than you have
you think you need
and when you think more than you want
your thoughts begin to bleed
Když chcete víc, než máte
a myslíte si že to potřebujete
a když myslíte více, než chcete
vaše myšlenky začnou krvácet
I think I need to find a bigger place
'cos when you have more than you think
you need more space
Myslím, že potřebuji najít větší místo
protože když máte více, než si myslíte,
potřebujete více místa
society, you're a crazy breed
I hope you're not lonely without me
society, crazy and deep
I hope you're not lonely without me
společnosti, ty bláznivé plemeno
Doufám, že nejsi sama beze mě
společnosti, šílená a hluboká
Doufám, že nejsi sama beze mě
there's those thinking more or less less is more
but if less is more how you're keeping score?
Means for every point you make
your level drops
kinda like its starting from the top
you can't do that...
tam ty myšlení více či méně méně je více
ale v případě, že méně znamená více, jak si udržíte skóre?
Prostředky pro každý bod, který uděláte
Váš level klesne
trochu jako začít od vrcholu
to nemůžete udělat, že ...
society, you're a crazy breed
I hope you're not lonely without me
society, crazy and deep
I hope you're not lonely without me
společnosti, ty bláznivé plemeno
Doufám, že nejsi sama beze mě
společnosti, šílená a hluboká
Doufám, že nejsi sama beze mě
society, have mercy on me
I hope you're not angry if I disagree
society, crazy and deep
I hope you're not lonely without me...
společnosti, smiluj se nade mnou,
doufám, že nejsi naštvaná, když nesouhlasím
společnosti, šílená a hluboká
Doufám, že nejsi sama beze mě

Text přidala Marllene

Text opravil soucot77

Videa přidal soucot77

Překlad přidala Marllene

Překlad opravil Badmaniak

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Into The Wild

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.