Playlisty Kecárna
Reklama

Faults - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Sometimes I just can't get things out of my head
All the things I would change
And I wonder if things would still be the same
There's no time to just see the clocks on the walls
So, I've had infinite tries
And I still seem to push people aside
Někdy prostě nemůžu dostat věci z hlavy
Všechny věci, které bych změnila
A přemýšlím, jestli by věci pořád byly stejné
Nění tu čas abychom prostě viděli hodiny na stěnách
Takže jsem měla nekonečno pokusů
A pořád se zdá, že lidi odstrkuji
And I despise all of my faults
I'm afraid you'll see how I choose the wrong words
And how I'm always accidentally writing sad songs
Darling, we've got power
All the power in who we are
The way we narrate our lives in our minds
The sides or parts of us we wanna discard
A já opovrhuji všemi svými chybami
Bojím se, že uvidíš jak volím špatná slova
A jak pořád omylem píšu smutné písničky
Drahoušku, máme moc
Všechnu moc v tom, kdo jsme
Způsob jakým vyprávíme svoje životy ve svých myslích
Naše strany a části, které chceme zahodit
I complain about myself again and again
A flaw inside of a flaw
It seems like I cannot lead myself up (mmhh)
I'm too vain to nitpick myself everytime
I can never be confident embracing it
Confidently say things
Speak my love before I crash, oh
Stěžuju si na sebe znovu a znovu
Vada uvnitř vady
Zdá se, že nedokážu sama sebe vést (mmhh)
Jsem příliš marnivá na to, abych pokaždé hledala chyby
Nikdy nebudu dost sebejistá abych to přijala
Sebejistě říct věci
Mluvit svou láskou než narazím, oh
Oh I despise the way my mind is at war
Telling me how could I think those things
When I'm so far from perfect
I'm too loud when I speak and when I don't, I'm a bore
We've got power
But what if I'm not the one in control
The way we narrate our lives in our minds
The sides or parts of us we wanna discard
Oh, já opovrhuju způsob moje mysl je ve válce
Říká mi jak bych mohla myslet
Když jsem tak daleko od dokonalosti
Když mluvím jsem moc hlasitá a když ne, jsem nudná
Máme moc
Ale co když nejsem ten, kdo má kontrolu
Způsob jakým vyprávíme svoje životy ve svých myslích
Naše strany a části, které chceme zahodit
But I like it all
All the faults, I like them all
And that's not so bad
I'm not so bad
I know I said all those things before
And it wasn't with love
But can't you see there are two of me
And if I show them all
I think that'll be enough
I might be enough
Yeah, I am enough
I am enough
Oh, I am enough
I am enough
I am enough
Ale mám to všechno ráda
Všechny chyby, mám je ráda všechny
A to není tak špatné
Nejsem tak špatná
Vím, že jsem všechny tyhle věci řekla už předtím
A nebylo to s láskou
Ale nevidíš, že existují dvě verze mě
A když je ukážu všechny
Myslím, že to bude dost
Možná jsem dost
Yeah, jsem dost
Jsem dost
Oh, jsem dost
Jsem dost
Jsem dost

Text přidala Elee7381

Video přidala Elee7381

Překlad přidala Elee7381

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Unreleased

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.