Playlisty Kecárna
Reklama

Stakes - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

From the lake
Where I lost it all
Stacked on the stakes
Yet you blessed the fall
Z jezera
Kde jsem vše ztratil
Naskládané na hranici
Zatím jsi požehnal pád
I guess that I knew I was warned
I left my words in the cold
The things that I built for myself
Castles are tumbling down
Surrender the heir, savour the crown
Here lies where I drown
Hádám že jsem vědel že jsem byl varován
Zanechal jsem svá slova v chladu
Věci které jsem si pro sebe vybudoval
Hrady se řítí
Oddaný dedictví, kochat se korunou
Tady leží kde jsem utonul
The first time that I sought for grace
But not the last lung I'd put to waste
Poprvé jsem hledal milosrdenství
Ale ne poslední plíce kterou bych promrhal
I'm burning down the stakes
Wash away, wash away (2x)
Pálím hranice
Odplavit, odplavit (2x)
Tumbling through this jaded book
The hearts I stole, the air I took
What love is this
And now the photograph is all that's left
To feed the wolves and empty chests
To break the best
Klopýtám skrz otřepanou knihu
Srdce které jsem ukradl, vzduch co jsem vzal
Co je to za lásku
A teď fotografie je vše co zbylo
Pro nakrmení vlků a prázdných hrudí
Pro rozbití toho nejlepšího
The first time that I sought for grace
But not the last lung I'd put to waste
Poprvé jsem hledal milosrdenství
Ale ne poslední plíce kterou bych promrhal
I'm burning down the stakes
Wash away, wash away (4x)
Pálím hranice
Odplavit, odplavit (4x)
I never bled for a thousand lies
Just to stem the flow
I never wept over a thousand lives
Just to let this go (2x)
Nikdy jsem nekrvácel pro tisíc lží
Jen pro zastavení toku
Nikdy jsem neplakal nad tisíci životy
Jen abych to nechal jít (2x)
Wash away, wash away, wash away, wash away Odplavit, odplavit, odplavit, odplavit

Text přidal Revolution

Text opravil Revolution

Video přidal Revolution

Překlad přidal Revolution

Překlad opravil BigAdvantage

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Winter

Reklama

Vancouver Sleep Clinic texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.