Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

Left the earth in 1983,
fingers groping for the galaxies,
reddened eyes stared up into the void,
1000 stars to be exploited
Somebody help me I'm falling,
somebody help me, I'm falling down
Into sky, into earth, into sky, into earth ...
It is so dark around, no life, no hope, no sound
no chance of seeing home again ...
The universe is on fire, exploding without flame.
We are the lost ones; we are the pioneers;
we are the lost ones
We are the ones they are going to build a statue for
ten centuries ago or were going to fifteen forward ...

One Last brief whisper in our loved ones' ears
to reassure them and to pierce the fear
standing at controls then still unknown
we told the world we were about to go
Somebody help me I'm missing, somebody help me
I'm missing now
touch with my mind, I have no frame,
touch with my mind, I have no frame ...
Well now where is the time and who the hell am I,
here floating in an aimless way?
No-one knows where we are,
they can't feel us precisely

There is no fear here.
How can such a thing exist in a place where
living and knowing
and being have never been heard of?

Doomed to vanish in the flickering light,
disappearing to a darker night,
doomed to vanish in a living death,
living anti-matter, anti-breath
Somebody help me I'm losing,
somebody help me, I'm losing now
people around, there's no-one to touch,
no people around, no-one to touch.
I am now quite alone, part of a vacant time-zone,
here floating in the void,
only dimly aware of existence,
a dimly existing awareness,
I am the lost one, I am the one you fear,
I am the lost one,
I am the one who went up into space,
or stayed where I was,
or didn't exist in the first place ...

Text přidal mila6406

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Opustil jsem zemi v roce 1983
Prsty se dotýkají galaxií
Zarudlé oči zíraly nahoru do prázdna
1000 hvězd k využití
Někdo mi pomozte, padám
Někdo mi pomozte, padám dolů
Do nebe, na zem, do nebe, na zem ...
Kolem je tak temno, žádný život, naděje, zvuk
Není šance vidět znovu domov ...
Vesmír je v ohni, exploduje bez plamene
Jsme ti ztracení, jsme průkopníci
Jsme ti ztracení
Jsme ti, kteří postaví sochu pro
Deset století nebo kteří šli patnáct století vpřed ...

Jeden poslední krátký šepot do uší našich milovaných
Abychom je uklidnili a porazili strach
Stojící u kontrolek, poté stále neznámí
Řekli jsme světu, že jsme odešli
Někdo mi pomozte, chybím, někdo mi pomozte
Teď chybím
Dotkni se mé myli, nemám rám
Dotkni se mé myli, nemám rám ...
No, teď kde je čas a kdo sakra jsem
Tady bezcílně plující?
Nikdo neví, kde jsme
Nemůžou nás přesně cítit

Není tu strach
Jak může něco existovat na místě, kde
Žití a znání
A bytí nikdy nebylo poznáno?

Odsouzeni ke zmizení v mihotavém světle
Mizející do temnější noci
Odsouzeni zmizet v žijící smrti
Žijící antizáležitost, anti dech
Někdo mi pomozte, prohrávám
Někdo mi pomozte, teď prohrávám
Lidé kolem, nikdo se nedotkne
Lidé nejsou kolem, nikdo se nedotkne
Jsem trošku sám, část volného časového pásma
Tady pluji v prázdnu
Jenom matně jsem si vědom existence
Matně jsem si vědom existence
Jsem ten ztracený, jsem ten, koho se bojíš
Jsem ten ztracený
Jsem ten, kdo odešel do vesmíru
Nebo zůstal, kde byl
Nebo neexistoval na prvním místě...

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.