Playlisty Akce
Reklama

Time and Time Again - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Face it your highs turning to dust now
Don't you think it's time to find another path in life?
Because you, my friend, just waste your time here
Day and day, and night by night
When will you accept what might have been will not arise?
Smiř se s tím - tvé vzestupy se teď obrací v prach
Nemyslíš, že je čas najít v životě jinou cestu?
Protože ty, můj příteli, tedy jen ztrácíš čas
Den za dnem a noc za nocí
Když přijmeš, že co může být samo nepovstane?
So what! Another round!
For all our friends and all the others
We shine so bright in our old stories
Time and time again
Tak co! Další kolo!
Pro všechny naše přátele i všechny ostatní
V našich starých příbězích záříme tak jasně
Znovu a znovu
So what! Another round!
Heroic deeds. My house of glory
Look! This harlot is sweetening my night
Time and time again
Tak co! Další kolo!
Hrdinské činy. Můj sál slávy
Podívej! Tato nevěstka mi zpříjemňuje noc
Znovu a znovu
Where is your faith? It's going under!
Pick up yourself and put your goddamned face back into light
Back to old strength, a fight for courage
What's past is past, our future is a chance
When we accept what might have been will not arise.
Kde je vaše víra? Opouští tě!
Seber se a postav tu svou zatracenou tvář zpět do světla.
Zpět ke staré síle, boj za odvahu
Co je bylo, bylo, naše budoucnost je šance
Když přijmeš, že co může být samo nepovstane?
What the hell do they know?
Judge a bard's life? No, no, no!
Another pint, another song
Time and time again this night will not last long
Co sakra vědí?
Soudit život Bardů? Ne, ne, ne!
Další pintu, další píseň
Znovu a znovu tato noc nebude trvat dlouho
So what! Another round!
For all our friends and all the others
We shine so bright in our old stories
Time and time again
Tak co! Další kolo!
Pro všechny naše přátele i všechny ostatní
V našich starých příbězích záříme tak jasně
Znovu a znovu
So what! Another round!
Heroic deeds. My house of glory
Look! This harlot is sweetening my night
Time and time again
Tak co! Další kolo!
Hrdinské činy. Můj sál slávy
Podívej! Tato nevěstka mi zpříjemňuje noc
Znovu a znovu

Fighting inner demons
Contending against someone I know
Fighting inner demons
Where was the call? I had nowhere to go
Fighting inner demons
I just felt my eagerness grows
Fighting inner demons
Time and time and time again

Boj proti vnitřním démonům
Soupeřící proti někomu, koho znám
Boj proti vnitřním démonům
Kde bylo to volání? Neměl jsem kam jít
Boj proti vnitřním démonům
Jen jsem cítil, jak roste má dychtivost
Boj proti vnitřním démonům
Znovu a znovu a znovu
Fighting inner demons
So many killed, their dead faces they show
Fighting inner demons
The smell of perdition. Cadaverwinds blow
Fighting inner demons
This story is over, so leave me alone
Fighting inner demons
Time and time again.
Time and time again.
Time and time again.
Boj proti vnitřním démonům
Tolik mrtvých, ukazují jejich mrtvé tváře
Boj proti vnitřním démonům
Zápach záhuby. Mrtvolné větry vanou
Boj proti vnitřním démonům
Tento příběh je u konce, takže mě nech na pokoji
Boj proti vnitřním démonům
Znovu a znovu.
Znovu a znovu.
Znovu a znovu.

What the hell do they know?
Judge a bard's life? No, no, no!
Another pint, another song
Time and time again this night will not last long

Co sakra vědí?
Soudit život Bardů? Ne, ne, ne!
Další pintu, další píseň
Znovu a znovu tato noc nebude trvat dlouho
So what! Another round!
Tonight we get knocked out
Tak co! Další kolo!
Dnes večernás knockoutujou
So what! Another round!
For all our friends and all the others
We shine so bright in our old stories
Time and time again
Tak co! Další kolo!
Pro všechny naše přátele i všechny ostatní
V našich starých příbězích záříme tak jasně
Znovu a znovu
So what! Another round!
Heroic deeds. My house of glory
Look! This harlot is sweetening my night
Time and time again
Tak co! Další kolo!
Hrdinské činy. Můj sál slávy
Podívej! Tato nevěstka mi zpříjemňuje noc
Znovu a znovu
So what! Another round!
For all our friends and all the others
We shine so bright in our old stories
Time and time again
Tak co! Další kolo!
Pro všechny naše přátele i všechny ostatní
V našich starých příbězích záříme tak jasně
Znovu a znovu
So what! Another round!
Heroic deeds. My house of glory
Look! This harlot is sweetening my night
Time and time again
Tak co! Další kolo!
Hrdinské činy. Můj sál slávy
Podívej! Tato nevěstka mi zpříjemňuje noc
Znovu a znovu

Text přidal balthazar

Text opravil balthazar

Video přidal balthazar

Překlad přidal balthazar

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Voices of Fire

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.