Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

The Oracle - text, překlad

playlist

Once for all!
Hear your call!
Dragonfall!
Create an army, unite in harmony.

No escape!
Face your fate!
Save the eight!
Fulfil your purpose, your voice is precious.

Rise up and fight your misery.
Step right into your destiny.
Defend our holy legacy.
Create an army, unite in harmony.

Rise up and face your enemy.
Invoke the bard’s integrity.
Unite your skills for victory.
Fulfill your purpose, your voice is precious!

We come in peace to seek your advice.
Too blind to see we beg for your eyes.
Is there a hidden prophecy
To figure aout this mystery?
Is there a little chance to survive this war?

This war
Out of my mind,
Left far behind.

The dragon is rising,
The islands colliding.
The savior in hiding,
The emperess not guiding.
Ash to ash - dust to dust,
Our star will combust.
Not to fail is a must.
Raise your voice to be free,
Harmony is the key!

I need a little faith in my voice,
(Don’t rail against your fate, young bard!)
I cannot seem to have any choice.
(Defeat the coward you have empowered!)
I want to hide behind armour plates,
(You can’t escape - accept your lot!)
My inner voice is conquered by hate.
(Rise like a phoenix, out of the ashes!)

Fight with a mighty heart,
And we will sing aloud of dragons we fight.

This line of fate decides on my heart.
(Don’t lose heart!)
I’m cut into pieces, like the islands
I am drifting apart.
No gallantry inside my soul.
(Call the bards!)
All valour vanished in my memory,
And a long long way from home.

Out of my mind,
Left far behind.

Don’t you fear your tryst with destiny.
Put your faith in your own melody!
I will join up into harmony.

Raise you voice to be free,
Harmony is the key!
The dragon is rising,
The islands colliding.
The savior in hiding,
The emperess not guiding.
Ash to ash - dust to dust,
Our star will combust.
Not to fail is a must.
Raise your voice - built on trust!


I need a little faith in my voice,
(Don’t rail against your fate, young bard!)
I cannot seem to have any choice.
(Defeat the coward you have empowered!)
I want to hide behind armour plates,
(You can’t escape - accept your lot!)
My inner voice is conquered by hate.
(Rise like a phoenix, out of the ashes!)

Rise up and face your enemy.
Invoke the bard’s integrity.
Unite your skills for victory.
Fulfill your purpose, your voice is precious!


Fight with a mighty heart, and you will
Raise your voice to be free,
Harmony is the key!


I need a little faith in my voice,
(Don’t rail against your fate, young bard!)
I cannot seem to have any choice.
(Defeat the coward you have empowered!)
I want to hide behind armour plates,
(You can’t escape - accept your lot!)
My inner voice is conquered by hate.
(Rise like a phoenix, out of the ashes!)


Fight with a mighty heart
And you will find your own path.
Look upon the start
Shining in the dark,
And we will sing aloud of dragons we fight.
And we will sing aloud of dragons we fight.
And we will sing aloud of dragons we fight.
And we will sing aloud of dragons we fight.

Fighting my heart,
losing my path.
A star in the dark
For thee.
I learn to fight!
Fighting my heart,
losing my path.
A star in the dark
For thee.

Text přidal balthazar

Text opravil balthazar

Jednou provždy!
Vyslyš naše volání!
Pád draka!
Vytvoř armádu, sjednoťte se v harmonii.

Není úniku!
Čel svému osudu!
Zachraňte Osm!
Naplň svůj účel, tvůj hlas je drahocenný.

Povstaň a bojuj se svou bídu.
Vykroč naproti svému osudu.
Braň naše svaté dědictví.
Vytvoř armádu, sjednoťte se v harmonii.

Povstaň a postav se svému nepříteli.
Vyvolej integritu Bardů.
Sjednoť své dovednosti k vítězství.
Naplň svůj účel, tvůj hlas je drahocenný!

Přicházíme v míru požádat o radu.
Příliš slepí prosíme o tvé oči.
Existuje tajné proroctví
Rozřešíme toto tajemství?
Existuje malá šance přežít tuto válku?

Tato válka
Pryč z mé mysli,
Daleko opuštěný.

Drak povstává,
Ostrovy kolidují.
Zachránce je skryt,
Císařovna nevede.
Popel popelu - prach prachu,
Naši hvězdu pohltí žár.
Neselhat je nezbytností.
Pozvedni svůj hlas, chceš-li být svobodný
Klíčem je harmonie!

Potřebuji trochu víry ve svůj hlas,
(Nespílej svému osudu, mladý barde!)
Nevidím jinou možnost.
(Poraz zbabělce, kterým se ohrazuješ!)
Chci se schovat za pancíři,
(Nemůžeš uniknout - přijmi svůj úděl!)
Můj vnitřní hlas je dobyt nenávistí.
(S popela povstaň jako fénix!)

Bojuj srdcem silným,
A budeme zpívat nahlas o dracích, s nimiž bojujem.

Tato linie osudu rozhoduje o mém srdci.
(Neztrať srdce!)
Jsem roztrhán na kusy, jako ostrovy
Tříštím se.
Žádná udatnos uvnitř mé duše.
(Povolej bardy!)
Všechna chrabrost zmizela v mé paměti,
A dlouhá je cesta domů.

Pryč z mé mysli,
Daleko opuštěný.

Neboj se setkání s osudem.
Vlož svou víru do vlastní melodie!
Připojím se k harmonii.

Pozvedni svůj hlas, chceš-li být svobodný
Klíčem je harmonie!
Drak povstává,
Ostrovy kolidují.
Zachránce je skryt,
Císařovna nevede.
Popel popelu - prach prachu,
Naši hvězdu pohltí žár.
Neselhat je nezbytností.
Pozvedni svůj hlas - založený na důvěře!


Potřebuji trochu víry ve svůj hlas,
(Nespílej svému osudu, mladý barde!)
Nevidím jinou možnost.
(Poraz zbabělce, kterým se ohrazuješ!)
Chci se schovat za pancíři,
(Nemůžeš uniknout - přijmi svůj úděl!)
Můj vnitřní hlas je dobyt nenávistí.
(S popela povstaň jako fénix!)

Povstaň a postav se svému nepříteli.
Vyvolej integritu Bardů.
Sjednoť své dovednosti k vítězství.
Naplň svůj účel, tvůj hlas je drahocenný!


Bojuj srdcem silným a
pozvedni svůj hlas, chceš-li být svobodný,
klíčem je harmonie!


Potřebuji trochu víry ve svůj hlas,
(Nespílej svému osudu, mladý barde!)
Nevidím jinou možnost.
(Poraz zbabělce, kterým se ohrazuješ!)
Chci se schovat za pancíři,
(Nemůžeš uniknout - přijmi svůj úděl!)
Můj vnitřní hlas je dobyt nenávistí.
(S popela povstaň jako fénix!)


Bojuj srdcem silným
A najdeš vlastní cestu.
Podívejte se ke startu
Svítícímu ve tmě,
A budeme zpívat nahlas o dracích, s nimiž bojujem.
A budeme zpívat nahlas o dracích, s nimiž bojujem.
A budeme zpívat nahlas o dracích, s nimiž bojujem.
A budeme zpívat nahlas o dracích, s nimiž bojujem.

Bojíce proti svému srdci
ztrácím cestou.
Hvězda v temnotě
Pro tebe.
Učím se bojovat!
Bojuji proti svému srdci,
ztrácím cestou.
Hvězda v temnotě
Za tebe.

Překlad přidal balthazar

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.