Playlisty Akce
Reklama

I Stand Alone - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

As I lay to rest
And my blood´s slowing down
I feel the heart fading
And I wipe the sweat from my brows
It´s finally done
I made my way home
Když jsem ulehl k odpočinku
a má krev se zpomalila,
cítil jsem, jak mi srdce slábne
a utíral jsem pot z čela.
Konečně to je u konce.
Došel jsem domů.
Struggling for minutes
A million hours or so
I ran seven miles and still
I have thousands to go
Same story again
I stand alone
Zápasím o minuty,
miliony hodin nebo tak,
běžel jsem sedm mil a ještě
mi zbývá tisíce urazit,
stále ten stejný příběh:
Stojím tu sám.
And for every question
An answer is found
Thousands of voices are
Screaming new questions out loud
But I make a stand
I´m not gonna drown
A na každou otázku
najdeme odpověď.
Tisíce hlasů
křičí nahlas nové otázky,
ale já se stavím na odpor,
nebudu se topit.
Here I stand alone
With an innermost freedom
Like rivers coming home
(Here) I stand alone
Finding trust and forgiveness
In someone I know
Stojím tady sám
s nejvnitřnější svobodou
jako řeky vracející se domů,
(zde) stojím sám.
Hledám odpuštění a důvěru
v někoho, koho znám,
For every crossing
Where two roads diverged
I fell one false decision
But still you find me on this earth
No matter how far
I made my way home
Na každé křižovatce,
kde se cesta dělila vedví,
padlo jedno špatné rozhodnutí,
ale ty mě stále hledáš na této zemi.
bez ohledu na to, jak daleko,
Došel jsem domů.
Is it you who´s diverging?
The very next day
All the roads seem to vanish
You´re still here, so I have to stay
Same story again:
You stand alone.
Jsi to ty, kdo se oddělil?
hned další den.
A všechny cesty, zdá se, mizí.
Jsi stále zde, tak já musím zůstat,
stále stejný příběh:
Stojíš tu sám.
And for every question
An answer is found
Thousands of voices are
Screaming new questions out loud
But I make a stand
I´m not gonna drown
A na každou otázku
najdeme odpověď.
Tisíce hlasů
křičí nahlas nové otázky,
ale já se stavím na odpor,
nebudu se topit.
Here I stand alone
With an innermost freedom
Like rivers coming home
(Here) I stand alone
Finding trust and forgiveness
In someone I know
And this goes to all of my friends:
I am with you and with me...
Stojím tady sám
s nejvnitřnější svobodou
jako řeky vracející se domů,
(zde) stojím sám.
Hledám odpuštění a důvěru
v někoho, koho znám,
a to jde u všech mých přátel
Jsem s tebou a ty se mnou...
Here I stand alone
With an innermost freedom
Like rivers coming home
(Here) I stand alone
Finding trust and forgiveness
In someone I know
And this goes to all of my friends:
I am with you and with me - until the end
Stojím tady sám
s nejvnitřnější svobodou
jako řeky vracející se domů,
(zde) stojím sám.
Hledám odpuštění a důvěru
v někoho, koho znám,
a to jde u všech mých přátel
Jsem s tebou a ty se mnou - do konce

Text přidala Fobos

Text opravil Eroil

Video přidala LadyDracula

Překlad přidal jjpkohoutek

Překlad opravila Betela

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

A Storm To Come

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.