Playlisty Akce
Reklama

Epilogue - text, překlad

playlist Playlist
Harmony has been restored.Harmonie byla obnovena.
The bards heeded the call. Bardi vyslyšeli volání.
In time, their own stories will become legends, their lives turned into songs. Časem se jejich vlastní příběhy stanou legendami, jejich životy se promění v písně.
Their sacrifice and loss are to remind us all that we must remain ever vigilant. Jejich oběť a ztráta nám má připomínat, že musíme zůstat neustále bdělými.
Deep below the waves, the Fifth dreams its dark dreams. The World Song is its bane, cradling it into ever fitful slumber.
Long may it rest.
Hluboko pod vlnami, Pátý sní své temné sny. Píseň Světa je jeho zhoubou, kolébající jej k jeho nepokojnému spánku.
Nechť dlouze spí.
And when it wakes again, the call will go out. A až se znovu vzbudí, volání vyjde ven.
Will you answer? Odpovíš?

Text přidal balthazar

Překlad přidal balthazar

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Voices of Fire

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.